Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Izrael przyjął Konwencję OECD

Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych ustala zasady penalizacji praktyk korupcyjnych w transakcjach międzynarodowych.

10 lat po wprowadzeniu Konwencji Grupa Robocza przystąpiła do przeglądu jej  zapisów. Do Grupy, 9 grudnia 2008 roku, przystąpił Izrael. 11 marca 2009 roku został 38 sygnatariuszem Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

14 lipca 2008 roku Izrael wniósł poprawki do prawa Karnego z 1977 roku, czyniąc przekupywanie zagranicznego funkcjonariusza publicznego przestępstwem. Równocześnie kraj ten podjął kroki dostosowujące przepisy prawa podatkowego z 1961 roku. Poprawki, które nie zostały jeszcze ukończone, mają dotyczyć zakazu odliczenia podatkowego kwoty przeznaczonej na łapówki, czyniąc takowe ulgi sprzeczne z prawem.

Konwencja uznaje korupcję funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach gospodarczych za nielegalną. Jest to jedyny, wielostronny dokument tego typu, który obowiązuje od ponad 10 lat.

Rząd Izraela wystąpił do Sekretarza Generalnego OECD z wnioskiem o pełne członkostwo w Grupie Roboczej OECD 10 lutego 2008 roku. 12 lutego 2009 rząd formalnie zaakceptował przystąpienie Izraela do Konwencji, która będzie obowiązywała od 10 maja 2009 roku.

Źródło: oecd.org ( 11.03.2009; 20.03.2009)

do góry