Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Więcej ławników w Chinach

15.04.2009 Pekin. Najwyższy Sąd Ludowy (SPC – Supreme People Court) oświadczył, że do końca 2009 roku liczba sędziów ławy przysięgłych ma wzrosnąć o 15 tysięcy 681 osób. Obecnie Chiny mają 55 tysięcy ławników.

W 2004 roku Komitet Stały Krajowego Kongresu Ludowego – najwyższego ciała ustawodawczego – nakazał sądom utworzenie komitetów sędziowskich złożonych z sędziów i ławników  uczestniczących w procesach karnych, cywilnych i administracyjnych – podaje gazeta "China Daily"

Ławnicy są wyznaczani na różne szczeble przez kongresy ludowe na pięcioletnie kadencje, podczas których wyrażają swoje opinie na temat dowodów zebranych podczas procesów i doradzają sędziom.

Sądy na podstawowych poziomach – rejonowe i okręgowe, będą również zobowiązane do przeprowadzania spotkań,co najmniej dwa razy w roku, na których zostaną wysłuchane opinie ławników.

Profesor z Krajowej Szkoły Administracji, cytowany przez gazetę powiedział, że zatrudnienie większej ilości ławników zmniejszy presję na sędziach zawodowych sądzących w ważnych procesach i zapewni sprawiedliwy wyrok. Jednak zarekomendował krótsze kadencje, co umożliwi większej ilości osób pełnienie tej funkcji.

Najwyższy Sąd Ludowy  zasugerował, by czołowi przedstawiciele ponad 3 i pół tysiąca sądów w Chinach, prowadzili co najmniej raz w roku czaty, podczas których odpowiadaliby na pytania obywateli.

 Źródło: China Daily (15.04.2009)

do góry