Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UPA skupia się na przejrzystości

Sprawowanie rządów i kontrola nad zawartością państwowej kieszeni stwarza ogromną pokusę i okoliczność do popierania prywatnych zysków publicznym kosztem. W społeczeństwie indyjskim korupcja traktowana jest jako kolonialne dziedzictwo niekwestionowanej władzy oraz jej olbrzymiej asymetrii.

W pierwszych dziesięcioleciach po uzyskaniu niepodległości, Indie dokonały wyboru polityki promującej nadmiar regulacji i niedostatek, prowadząc do rozwoju warunków sprzyjających korupcji.


Monopol i dowolność powodują wzrost korupcji, podczas gdy konkurencja i przejrzystość ograniczają ją. Zjawiska te pojawiały się w Indiach w ślad za liberalizacją gospodarki, którą zainicjował obecny premier Indii. Wraz z nastaniem konkurencji, skala korupcji gwałtownie spadła. W niektórych sektorach zwiększono podaż i asortyment, ograniczając tym samym korupcję.

Rozpęd nadany technologii informatycznej przez Rajiva Gandhi oraz skupienie się UPA (United Progressive Alliance)* - dzięki Ustawie o prawie do informacji (Right to Informatio Act – RTI Act) - na przejrzystości, również w znaczący sposób wpłynęły na redukcję skali korupcji.

* United Progressive Alliance (UPA) – obecnie sprawująca władzę koalicja rządowa, utworzona przez Indyjski Kongres Narodowy (Indian National Congress  - INC), po wyborach wygranych w 2004 roku                                                                               

Źródło: timesofindia.indiatimes.com (7.04.2009)

do góry