Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Papież wzywa Afrykę do walki z korupcją i ubóstwem

Luanda. Papież Benedykt XVI, kończąc swoją pierwszą pielgrzymkę do Afryki, namawiał przywódców afrykańskich - kontynentu dotkniętego ubóstwem i korupcją, aby ponad wszelkie interesy przedkładali dobro obywateli.

Stojąc obok Prezydenta Angoli Jose Eduardo dos Santosa, przywódcy jednego z najbogatszych afrykańskich krajów, papież powiedział „Nasze serca nie mogą zaznać spokoju, kiedy nadal jest wielu braci i wiele sióstr, którzy cierpią z powodu braku pożywienia, pracy, schronienia oraz innych podstawowych dóbr”.


„Chciałbym prosić aby uświadomienie sobie fundamentalnych pragnień ludzi najbardziej potrzebujących było główną troską osób sprawujących urzędy państwowe”, dodał papież.

Potrzeba zwalczenia korupcji i dzielenia się dobrami były powracającymi na nowo tematami papieskiej pielgrzymki do Afryki, która rozpoczęła się w zeszły wtorek w Kamerunie, a jej zwieńczeniem była msza odbywająca się na świeżym powietrzu w niedzielę, w stolicy Angoli – Luandzie, która to msza skupiła miliony wiernych.

Wiele krajów afrykańskich, takich jak Angola czy Kamerun, to kraje bogate w zasoby naturalne. Jednak większość obywateli tych krajów żyje w ubóstwie. Komentatorzy są zdania, że zasoby te są wykorzystywane przez urzędników państwowych do ich własnego bogacenia się. Jak podkreślił papież, przeznaczeniem dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży posiadanych zasobów naturalnych, powinna być poprawa jakości życia ludzi.

Papież zakończył swoje przemówienie wyrażając troskę o bezpieczeństwo wielu uchodźców ze skonfliktowanych krajów afrykańskich, mających najszybciej na świecie rosnącą populację katolików.

Źródło: reuters.com

 

do góry