Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Maka-bayan oznacza szacunek dla prawa

16.02.2009 Filipiny. Prezydent Gloria Macapagal-Arroyo wydała zarządzenie nr 255 (Administrative Order No 25 – AO 255), które ma służyć adaptacji programu „Zero tolerancji dla korupcji”.

Wzywa ona wszystkich urzędników publicznych do ścisłego przestrzegania reguł. O nwej inicjatywie można przeczytać na stronie rząSekretarzom Gabinetu i szefom agencji rządowych nakazała wdrożenie w jednostkach im podległych Programu Odnowy Moralnej (Moral Renewal Program) zsynchronizowanego z Planem Działania na rzecz Wspierania Uczciwości (Integrity Development Action Plan – IDAP).

Zgodnie z zarządzeniem, wszystkie urzędy, agencje regionalne i biura wykonawcze departamentów w całym kraju są zobowiązane do dostosowania i wprowadzenia  IDAP.

Poza programem “Zero tolerancji dla korupcji” AO, również nawołuje do przestrzegania zapisu Preambuły Konstytucji z 1987 roku, w tym „maka-Diyos, maka-tao, maka-bayan and maka-kalikasan”, gdzie maka-Divos obejmuje wiarę we Wszechmogącego; maka-tao odnosi się do prawdy, sprawiedliwości, wolności, miłości, równości i pokoju; maka-bayan oznacza szacunek dla prawa, rządu Republiki Filipin i jej organów, patriotyzm, dobro wspólne, budowę sprawiedliwego i humanitarnego społeczeństwa; a maka-kalikasan oznacza kultywowanie i rozwój dziedzictwa.

Wszystkie agencje rządowe są zobowiązane do przedstawienia Prezydenckiej Komisji Zapobiegania Kradzieżom (Presidential Anti-Graft Commission – PAGC ) odpowiedniego planu akcji dla ich Programu Moralnej Odnowy w ciągu 90 dni od wejścia w życie AO.

Według AO 255 PAGC ma za zadanie monitorowanie i ocenę wprowadzania i efektywności Programu w poszczególnych agencjach.

Źródło: www.gov.ph

do góry