Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Raport KE na temat Bułgarii

W raporcie przedstawionym rządowi Bruksela ponownie krytykuje brak postępów Bułgarii w walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

Zawiera on informacje o podjęciu przez Bułgarię kroków, mających na celu strukturalne i legislacyjne reformy w obrębie Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Prokuratora Generalnego. Prace nad zmianami utknęły w ich początkowej fazie. Konieczne jest ich przyspieszenie i rozszerzenie, by mogły przynieść wymierne efekty.

Bułgarska agencja informacyjna “Novinite” podała, że Komisja Europejska rekomenduje, by „w celu systematycznego osiągnięcia trwałych zmian, Bułgaria wykazała, iż wymiar sprawiedliwości w tym kraju jest niezależny, stabilny i jest w stanie wykrywać i zapobiegać konfliktowi interesów, korupcji i przestępczości zorganizowanej oraz urzeczywistniać zasady państwa prawa. Oznacza to przyjęcie ustaw niezbędnych do wypełnienia luk w systemie prawa, a także wykazanie tego na konkretnych przypadkach, w procesach sądowych i ukaraniu winnych korupcji na najwyższych szczytach władzy, co świadczyłoby, że system jest w stanie stosować prawo w niezależny i skuteczny sposób”.

Bruksela przedstawiła swoje rekomendacje w postaci 6 wytycznych; są to:

- wprowadzenie zmian do konstytucji,

- zagwarantowanie przejrzystości i skuteczności procesu sądowego,

- kontynuowanie procesu reform w wymiarze sprawiedliwości zmierzających do zwiększenia jego profesjonalizmu i skuteczności,

- zgłaszanie przypadków i prowadzenie śledztw dotyczących korupcji na najwyższych szczeblach władzy,

- podejmowanie innych środków w celu ograniczenia i zapobiegania korupcji,

- wprowadzenie strategii dotyczącej zwalczania zorganizowanej przestępczości.

Źródła: novinite.com; europa.eu (12.02.2010)

do góry