Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korupcja wymiaru sprawiedliwości

12.02.2009 Pensylwania, USA. W czwartek, 12 lutego 2009 roku przed sądem federalnym w Pensylwanii staną dwaj sędziowie z okręgu Luzerne oskarżeni o to, że w latach 2003-2006 umieścili w ośrodkach odosobnienia co najmniej kilkuset młodocianych, którzy w ogóle nie powinni znaleźć się w zakładzie karnym.

 Według prokuratorów, sędziowie w mieście Wilkes – Barre, Mark Civarella i Michael Conohan, w zamian za pieniądze otrzymywane od prywatnych ośrodków karnych dla młodocianych  wydawali wyroki pozbawienia wolności wobec setek, a może nawet tysięcy młodych ludzi.

Przez lata młodociani sprawcy przestępstw w stanie Pensylwania (USA) byli osadzani w więzieniach, bez zachowania właściwych procedur, z pogwałceniem podstawowych praw. Agencja Associated Press doniosła wczoraj, że system przypominał linię produkcyjną - osoby oskarżone o najmniejsze wykroczenia stawały przed sądem, a po kilkuminutowym przesłuchaniu, na którym nie był obecny obrońca, często na długie miesiące trafiały do więzienia.

Według portalu internetowego Yahoo.com, który w środę wieczorem zamieścił na swoich stronach te rewelacje, wytłumaczenie może być tylko jedno - korupcja wymiaru sprawiedliwości. Sprawa jest uważana za jedną z najbardziej szokujących w historii rozpraw sądowych stanu Pensylwania.

W wyniku toczącego się śledztwa, dwóch sędziów ze stanu Pensylwania zostało oskarżonych o przyjmowanie w latach 2003-2006, milionów dolarów łapówek, w zamian za przyczynienie się do umieszczania nastoletnich i młodocianych sprawców przestępstw i wykroczeń w prywatnych ośrodkach detencyjnych. 26 stycznia obaj zostali oskarżeni, a następnie usunięci z funkcji sędziów przez Sąd Najwyższy Pensylwanii.

Marsha Levick, prawnik z Ośrodka Pomocy Prawnej Młodocianym (Juvenile Law Center) z siedzibą w Filadelfii, reprezentująca setki młodych osób skazanych w miejscowości Wilkes - Barre (Pa) powiedziała: "Jeszcze nigdy nie spotkałam się i mam nadzieję nigdy już się nie spotkam, ze sprawą, gdzie przyszłość tysięcy dzieci została zniszczona po to, by kilku sędziów mogło zarobić trochę kasy".

Według prokuratorów sędziowie okręgu Luzerne - Mark Ciavarella i Michael Conahan osadzili w ośrodkach zarządzanych przez Child Care LLC w Pensylwanii i bliźniaczym - Western Pensylwania Child Care LLC nieletnich sprawców przestępstw, w zamian za 2,6 miliona dolarów.

Inne źródło – backgroundnow.com, pod koniec stycznia podało, że obaj sędziowie zostali oskarżeni również o oszustwa podatkowe, uchylanie się od płacenia należnych podatków, zorganizowanie planu mającego na celu kradzież ze szkodą dla społeczności okręgu Luzerne  i ukrywanie dochodu na kwotę większą niż 2 i pół miliona dolarów. Według władz stanu Pensylwania nielegalny proceder miejsce w latach 2001- 2008.

Informacje zebrane podczas śledztwa wskazują, że w okresie między 2004 a 2007 rokiem sędziowie Civarella i Conahan, złożyli fałszywe oświadczenia majątkowe, a także ukrywali związki finansowe z innymi podmiotami. Ich działalność przejawiała między innymi w:

- zamknięciu ośrodka detencyjnego dla młodocianych zarządzanego przez okręg Luzerne,

- kierowanie młodocianych do prywatnych ośrodków, w zamian za otrzymanie prywatnych korzyści finansowych,

- nie uwzględnianie opinii kuratorów sądowych,

- wysłanie listu gwarantującego otrzymanie przez oznaczone prywatne ośrodki detencyjne kwoty miliona trzystu tysięcy dolarów rocznie z budżetu okręgu Luzerne bez ujawnienia zapłaty, jaką obaj sędziowie otrzymali za powyższe rekomendacje

Agencja AP podaje, że wśród nastolatków osadzonych w ośrodkach były osoby, które wcześniej nie miały kłopotów z prawem i dopuściły się np. aktów wandalizmu i drobnych kradzieży. Zdarzały się przypadki, że stawali oni przed obliczem sądu za posiadanie lekarstw.

Prokuratorzy twierdzą, że Conahan, drugi z oskarżonych, świadomie w 2002 roku zamknął publiczne więzienie dla młodocianych, by zagwarantować lukratywne kontrakty warte dziesiątki milionów dolarów. Suma ta może tylko pozwalać się domyślić, jak wiele osób zostało skazanych na odbycie kary w tych właśnie miejscach.

Agencja podaje, że tylko jeden 20 - letni kontrakt, zawarty między Pennsylwania Child Care opiewał na 58 milionów dolarów. Został on jednak uznany przez władze okręgu za wygórowany i w konsekwencji unieważniony.

Opinia publiczna dowiedziała się o sprawie dopiero teraz, mimo, że przez lata grupy wsparcia młodocianych zgłaszały skargi dotyczące sędziego Civarelli, twierdząc, iż jest on niewspółmiernie surowy i łamie konstytucyjne prawa młodocianych. Domagają się one obecnie zweryfikowania wszystkich wyroków wydanych przez sędziego. Według statystyk, odsetek młodocianych sprawców wykroczeń, którzy złamali prawo i otrzymali wyrok pozbawienia wolności wynosi 10 % w skali kraju. W przypadku wyroków wydawanych przez Civarellego w latach 2002-2006, jedna czwarta podsądnych trafiała do więzienia.

Za powyższe przestępstwa, w przypadku przyznania się obu oskarżonych, grozi kara pozbawienia wolności nie mniejsza niż 87 miesięcy.

W 1967 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał wyrok, który stanowił, że opieka prawna dla dzieci jest gwarantowana Konstytucją. W Pensylwanii były one jednak tego prawa pozbawione.

Ponieważ śledztwo dotyczące tej sprawy jest w toku, nie wyklucza się dalszych aresztowań.

Najważniejsza wydaje się teraz jednak weryfikacja wszystkich wyroków wydanych przez oskarżonych.

 
Źródła: AP; backgroundnow.com; yahoo.com

do góry