Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Europejska Akademia Antykorupcyjna powołana

Międzynarodowa Akademia Antykorupcyjna jest pierwszą na świecie instytucją edukacyjną powołaną do walki z korupcją. Została powołana 14 października 2008 roku w wyniku umowy między Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej (International Criminal Police Organization – INTERPOL) i Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępstw (United Nations Office on Drugs and Crime – UNDOC).

Siedzibą Akademii, która rozpocznie swoją działalność jesienią 2009 roku, będzie Laxenburg pod Wiedniem, a zapewnieniem najnowszego wyposażenia zajmie się rząd Austrii.

Wykładowcami Akademii będą, cieszący się światową sławą eksperci i wykładowcy akademiccy, którzy zapewnią przedstawicielom służb ochrony prawnej, rządów, jak i in. najnowocześniejszą pod względem technicznym i innowacyjną edukację antykorupcyjną, kursy, badania oraz współpracę w działaniach śledczych.

Misją Akademii jest stworzenie narzędzi i programów edukacyjnych oraz prowadzenie praktycznych kursów i edukacji antykorupcyjnej. Antonio Maria Costa - dyrektor wykonawczy UNDOC - twierdzi, że pozwoli to na wzmocnienie możliwości w ocenie, prewencji i zwalczaniu korupcji. Według Ronalda K. Noble - Sekretarza Generalnego INTERPOL, wspólne przedsięwzięcie UNDOC i INTERPOL, będzie odgrywało główną rolę w wyposażaniu organów ścigania i prokuratury na całym świecie w narzędzia do wykrywania i oskarżania w sprawach o korupcję. Dyrektor Costa zwrócił szczególną uwagę na praktyczne korzyści płynące z powołania Akademii, a zwłaszcza szkolenia ekspertów z antykorupcyjnych agencji i wydziałów do wykrywania przestępstw finansowych. Akademia będzie szkolić funkcjonariuszy, jak również dawać gwarancję uczciwości w prowadzeniu biznesu w sektorze prywatnym i państwowym. Przedstawiciel UNDOC zwrócił uwagę na doniosłość edukowania przyszłych pokoleń elit politycznych, liderów biznesu i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w celu budowania uczciwego środowiska „culture of integrity".

Akademia będzie również ułatwiała bardziej efektywne wprowadzanie Konwencji ONZ Przeciw Korupcji, z uwzględnieniem środków prewencyjnych, organów ochrony prawnej, współpracy międzynarodowej i odzyskiwania funduszy.

Dyrektor Generalny Europejskiego Biura Przeciw Defraudacji – Franz Hermann Bruener stwierdził, że dzisiejszy kryzys finansowy na świecie obnaża korupcję, która przestaje być problemem jednego kraju a ma zasięg światowy i także wymaga światowej odpowiedzi.

Źródło: Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości

do góry