Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"ACT against corruption today"

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) nieustająco podejmują wysiłki wymierzone w korupcję. Jedną z podjętych inicjatyw jest wspólna międzynarodowa kampania pod hasłem "ACT against corruption today".

Koncentruje się ona na wskazywaniu, w jaki sposób korupcja utrudnia działania podejmowane na rzecz osiągnięcia przyjętych przez ONZ Milenijnych Celów Rozwoju*, jak podkopuje demokracje, rządy prawa, prowadzi do nieprzestrzegania praw człowieka, zakłóca funkcjonowanie gospodarki, prowadzi do pogorszenia jakości życia, a także sprzyja przestępczości zorganizowanej, terroryzmowi i innym zagrożeniom.

Organizacje zachęcają do wspierania i przyłączania się do akcji. Można to zrobić na kilka sposobów, np. poprzez zamieszczenie logo kampanii na swojej stronie internetowej, wykorzystywanie go w publikacjach, polubienie strony akcji na Facebooku, rozpowszechnianie informacji o kampanii w sieci i zachęcanie innych do udziału w niej, a także włączanie się w walkę z korupcją poprzez korzystanie z opracowanych przez organizacje sposobów mówienia "nie" dla korupcji ("Call to Action Matrix"), czy organizowanie wydarzeń upamiętniających obchodzony w dniu 9 grudnia Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji.

UNDP i UNODC zachęcają do działania na rzecz ratyfikacji i wyrażania poparcia dla Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji, a także przyjętych przez UNODC zasad. Organizacje zezwalają na wykorzystywanie logo kampanii do realizacji działań z tym związanych.

Dopóki podejmowane działania są spójne z celami i przesłaniem kampanii, dozwolone jest wykorzystywanie logo bez potrzeby uzyskiwania zgody, z podaniem odpowiedniej informacji o jego pochodzeniu i zamieszczeniu linku do strony internetowej kampanii, jeśli to możliwe.

 W szczególności korzystanie z logo dozwolone jest na potrzeby kampanii informacyjnych, artykułów prasowych, do zamieszczania na stronach internetowych, wykorzystywania w audycjach radiowych, programach telewizyjnych, podczas seminariów i konferencji oraz na artykułach promocyjnych.

International/UN campaign co-ordinated by UNODC


Nie jest dozwolone korzystanie z logo dla celów komercyjnych, podobnie jak i do innych, mogących wprowadzać w błąd co do celów kampanii lub wpływać negatywnie na wizerunek i działalność C.

Logo można pobrać ze strony internetowej kampanii i może być wykorzystywane wyłącznie w udostępnionej formie. Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na poświęconej jej stronie, pod adresem www.actagainstcorruption.org.

Jedną z najnowszych inicjatyw UNDP i UNODC jest ogłoszony konkurs na hasło i logo tegorocznych obchodów przypadającego na 9 grudnia Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji.

Źródła: www.actagainstcorruption.org, un.org.pl* Milenijne Cele Rozwoju - MCR (ang. Millennium Development Goals - MDG) - zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw, w tym Polski, na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Są to następujące zobowiązania:

1. Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód.
2. Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym.
3. Promować równość płci i awans społeczny kobiet.
4. Ograniczyć umieralność dzieci.
5. Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami.
6. Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych.
7. Zapewnić ochronę środowiska naturalnego.
8. Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju.

 

 

do góry