Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nagrody dla pomysłowych

Walka z korupcją coraz częściej opiera się na pomysłowości społeczeństwa, które najdotkliwiej odczuwa skutki tej patologii.

Od dawna uważa się, że zaangażowanie obywateli jest zasadnicze dla rozliczania władzy i poprawiania jakości rządów. Tę filozofię zmaterializowano kilka lat temu w Meksyku, gdzie prezydent Felipe Calderona zdecydował nagradzać obywateli ujawniających najbardziej absurdalne biurokratyczne procedury, z którymi mieli nieszczęście się zetknąć i przedstawiających najlepsze rozwiązania ograniczające biurokrację i korupcję. Do konkursu stanęło ponad 20 tysięcy obywateli. Dla uczestników przewidziano nagrody o równowartości od kilku do kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Najwięcej pomysłów dotyczyło procedur odnoszących się do służby zdrowia i pomocy społecznej, podatków, edukacji oraz ochrony prawa własności.[1]

W zeszłym roku podobny konkurs zorganizowano w Wietnamie. Patronat nad nim sprawował Vietnam Anti-Corruption Initiative Program - VACI 2011. Komitet organizacyjny otrzymał 160 zgłoszeń od organizacji społecznych, pozarządowych, uniwersytetów, przedsiębiorstw prywatnych i urzędów publicznych. Dotyczyły one korupcji w służbie zdrowia, edukacji, polityce rekrutacyjnej oraz procedur administracyjnych, mniejszości narodowych i osób niepełnosprawnych. Jury składające się z przedstawicieli agencji rządowych, organizacji pozarządowych, sponsorów i mediów oceniało prace pod kątem odniesienia do idei antykorupcji i poprawy życia jednostki, kreatywności, ale też możliwości zastosowania w praktyce. Nagrodzono 34 inicjatywy społeczne odnoszące się do zwalczania korupcji czy zwiększenia transparentności.

W kategorii inicjatyw antykorupcyjnych nagrody zdobyli m.in.

 

· Vinh Long Departament Edukacji i Szkoleń z prowincji Long za Formowanie Odpowiedzialności i Uczciwości Uczniów Szkół Podstawowych.

· Biuro Komitetu Kierującego ds. Antykorupcji w prowincji Thai Nguyen za plan Poprawy monitoringu społecznego rozwoju innowacyjnych obszarów wiejskich.

· Społeczny Ośrodek Naukowo-Badawczy za inicjatywę Powiedz NIE kopertom w służbie zdrowia (inicjatywa ogólnokrajowa).

· Uniwersytet Rolniczy w Hanoi za budowę portalu internetowego wspierającego dostęp do informacji publicznej nt. procesu otrzymywania wsparcia finansowego dla osób z terenów dotkniętych klęskami żywiołowymi

· Akademia Dziennikarstwa i Komunikacji w Hanoi za Wzmacnianie relacji uczeń-nauczyciel: przejrzysty i jasny wkład w zwalczanie korupcji na uniwersytetach w okręgu Cau Giay.

· Instytut Badań nad Polityką, Prawem i Rozwojem za Opracowanie kryteriów oceny transparentności decyzji administracyjnych na szczeblu podstawowym: teoria i praktyka niektórych organizacji.Twórcy tych pomysłów mogą otrzymać na ich realizację do 290 milionów dongów (VNG), tj. równowartość ok. 47 tysięcy złotych.

Inicjatywa VACI jest organizowana co dwa lata. Następna edycja programu wspieranego przez Bank Światowy i prywatnych darczyńców odbędzie się w 2013 roku.

Źródła:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/VIETNAMEXTN/0,,contentMDK:22793085~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:387565,00.html

[1] Jedną z wyróżnionych została Montserrat Contreras Castañeda, która ubiegała się o pracę w biurze prokuratora generalnego. Aby otrzymać posadę musiała udowodnić, że mieszka w Meksyku. Jej dowód osobisty, w którym miała wpisany adres, nie wystarczał. Potrzebowała dostarczyć wydruki z rachunku bankowego, potwierdzające jej zamieszkiwanie w Meksyku przez co najmniej 3 lata. To jednak było ciągle mało. Kierowana błędnymi instrukcjami, spędzając bezowocnie czas w kolejkach, by złożyć swoją aplikację, doczekała się wizyty urzędników, którzy mieli sprawdzić, czy rzeczywiście mieszka pod podanym adresem. Okazało się, że tony dokumentów, ich weryfikacja, przesłuchania nie wystarczyło nawet, by jej CV zostało przyjęte. Za swoją opowieść z kategorii najbardziej niepotrzebnej procedury w administracji rządowej, otrzymała 7,5 tysiąca dolarów.

 

do góry