Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Akcesja w zamian za walkę z korupcją

Unia Europejska wyraziła zgodę na otwarcie negocjacji członkowskich z Czarnogórą. Zanim jednak akcesja stanie się faktem, kraj ten musi uczynić wyraźny postęp w zwalczaniu korupcji i przestępczości zorganizowanej.

Powyższą decyzję ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich podjęli we wtorek, 26 czerwca 2012 roku uznając, iż spełnione zostały wszystkie wymagania progowe do rozpoczęcia rozmów. Mając na uwadze doświadczenia z rozszerzenia o Bułgarię i Rumunię, decyzję obwarowano szeregiem warunków mających dać gwarancję, że niezbędne reformy zostaną przeprowadzone nie tylko na papierze, ale będą sprawnie funkcjonować w praktyce. Jak podkreślił Stefan Fuele, eurokomisarz ds. poszerzenia, Podgorica uczyniła już znaczący postęp, by dostosować swój system prawny do europejskich standardów, jednakże czeka ją jeszcze wiele pracy na polu wymiaru sprawiedliwości, walki z przestępczością i instytucjonalnych gwarancji swobód obywatelskich.

Najważniejszym zabezpieczeniem przed przedwczesnym rozszerzeniem Unii ma być włączenie w proces akcesyjny Europolu. Europejski Urząd Policyjny został poproszony o przygotowanie raportu na temat sytuacji w Czarnogórze pod kątem zwalczania przestępczości, natomiast prowadząca negocjacje Komisja Europejska została zobowiązana do uwzględnienia jego konkluzji w toku rozmów akcesyjnych. Ponadto na możliwie wczesnym etapie mają zostać podjęte kwestie praworządności czy niezależności wymiaru sprawiedliwości tak, by przed przyjęciem Podgoricy do unijnego grona, wszelkie zmiany zostały wdrożone i zdążyły okrzepnąć.

Jak donoszą media, to właśnie poziom korupcji i walki z nią był głównym tematem rozmów ministrów przed podjęciem ostatecznej decyzji. Wciąż bowiem pojawiają się podejrzenia o zamieszanie w różne niejasne przedsięwzięcia czołowych czarnogórskich polityków, z byłym premierem Milo Djukanovicem na czele. Przeważyła jednak opinia, iż przez okres trwania negocjacji, co z pewnością potrwa lata, kraj zdąży ze wszystkimi wymaganymi reformami.Źródła:

http://www.europolitics.info/external-policies/council-green-light-to-opening-membership-talks-with-podgorica-art338158-41.html

http://www.reuters.com/article/2012/06/29/us-eu-montenegro-idUSBRE85S17420120629

http://www.euractiv.com/enlargement/montenegro-opens-accession-talks-news-513572

 

 

do góry