Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt "Supervizor" i transparentne wydatki

Projekt "Supervizor" uruchomiono 23 sierpnia 2011 roku, dokładnie o godzinie 11.00. W około dwumilionowej Słowenii, pierwszego dnia funkcjonowania strony, odwiedziło ją ponad milion osób.

"Supervizor" to internetowa aplikacja, która pozwala na uzyskanie wszelkich informacji na temat transakcji między prywatnymi a państwowymi podmiotami, w tym wszystkimi urzędami władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, władzami lokalnymi, instytucjami samorządowymi, pozarządowymi, etc. Oprócz daty i kwoty kontraktu dane obejmują takie wskaźniki jak: strony kontraktu, podmioty z nimi powiązane, najwięksi beneficjenci, a także cel przelewów (od kwoty 4 tysięcy euro).

Rozwiązanie to pozwala na monitorowanie wydatków publicznych, które szacowane są w ciągu roku na kwotę 4,7 miliarda euro. Dane mogą być obrazowane w formie graficznej.

Perpetuum mobile przedsięwzięcia jest Komisja ds. Zapobiegania Korupcji (Komisija za preprečevanje korupcja - KPK) , która przymierzając się do stworzenia bazy, zwróciła się do instytucji publicznych (np. Ministerstwa Finansów) o udostępnienie wszystkich informacji dotyczących wydatków sektora państwowego od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2010 roku. Dane dotyczące podmiotów prywatnych, w tym również roczne raporty, KPK otrzymuje na mocy porozumienia z Urzędem ds. Ewidencji i Usług Publicznych (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence - AJPES).

Obecnie baza "Supervizora" zasilana jest informacjami otrzymywanymi od wskazanych instytucji w odstępach miesięcznych. Należy zaznaczyć, że stworzenie bazy nie wymagało zmian w dotychczasowym prawie. Informacje są przekazywane na mocy ustawy o spójności i przeciwdziałaniu korupcji.

Baza Supervizor jest zbiorem informacji publicznych, powiększonych o dane dotyczące nieopublikowanych dotąd transakcji finansowych. Co więcej, KPK stworzyła algorytm, który pozwala na wykrywanie i eliminowanie informacji dotyczących danych osobowych czy informacji niejawnych.

Według ekspertów, "Supervizor" jest krokiem w kierunku transparentnych operacji finansowych z udziałem podmiotów publicznych, a także narzędziem dla organów ścigania, organów kontrolnych, mediów, jak i każdego obywatela.

Korzystanie z aplikacji jest intuicyjne, szybkie i darmowe. Jak zaznaczają twórcy, będzie ona systematycznie udoskonalana.

Źródła:

http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/slovenia

http://techcrunch.com/2011/08/23/slovenia-launches-supervizor-an-official-public-web-app-for-monitoring-public-spending/

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Project_Transparency.pdf

http://www.ajpes.si/
 

 

 

do góry