Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Organizacja pozarządowa pozwała SEC

Organizacja humanitarna Oxfam America International 16 maja tego roku wniosła pozew przeciwko amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission - SEC) za niezgodne z prawem opóźnianie wprowadzenia rozporządzenia wykonawczego do jednego z przepisów ustawy o reformie Wall Street i Ochronie Konsumentów(ustawa Dodda –Franka.

Jeden z jej zapisów - tzw. poprawka Cardina-Lugara - wymaga ujawniania płatności otrzymanych od przedsiębiorstw wydobywczych przez rządy Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Zapis ten, ujęty w sekcji 1504  Ustawy, ma umożliwić inwestorom oraz obywatelom krajów bogatych w surowce mineralne uzyskanie informacji dotyczących tego, na co są przeznaczane pieniądze pochodzące ze sprzedaży surowców, a tym samymograniczyć korupcję.

SEC został zobowiązany przez Kongres Stanów Zjednoczonych, aby do 17 kwietnia 2011 roku sekcja 1504 mogła faktycznie wejść w życie. Ostateczny termin został przez SEC przekroczony o 13 miesięcy. Sprawą zajmie się sąd okręgowy Massachusetts.

Na miesiąc przed złożeniem pozwu a rok po upływie terminu do wywiązania się z obowiązku nałożonego przez Kongres, bo 16 kwietnia 2012, Oxfam America informował SEC o planach wniesienia pozwu, jeśli w ciągu miesiąca nie zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy pozwalające stosować ustawę. Oxfam America obawia się, że bez wyroku sądu przepisy te nigdy przez SEC nie zostaną wydane.

W 2010 roku senatorowie Richard Lugar i Ben Cardin przedłożyli poprawkę do ustawy Dodda –Franka. Poprawka ta była przygotowana na bazie Energy Security Through Transparency Act (S. 1700) i nakazywała publikowanie listy podmiotów, którym koncerny wydobywcze wypłacają pieniądze.

21 lipca 2010 roku prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Dokument sam w sobie jest bardzo obszerny, ponieważ liczy ponad 2300 stron. Ustawa ta, reformująca sektor bankowy, powołała między innymi specjalny program, który upoważnia amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission - SEC) do wypłaty nagrody dla demaskatora dobrowolnie informującego Komisję o nieprawidłowościach finansowych. Zmiana przepisów w tym zakresie stanowi podjętą przez amerykański rząd próbę wyeliminowania oszustw na Wall Street i propagowania większej zgodności ładu korporacyjnego z powszechnie obowiązującym prawem.

Przeciwko ustawie lobbował m.in. American Petroleum Institute, który twierdzi, że godzi ona w amerykańskie firmy. Za wprowadzeniem poprawki była natomiast m.in. taka organizacja jak USAID.

Źródła:
http://www.punchng.com/business/energy/oxfam-sues-sec-for-anti-corruption-failure/
http://www.oxfamamerica.org/press/pressreleases/oxfam-america-files-lawsuit-against-securities-and-exchange-commission
http://www.publishwhatyoupay.org/about/stock-listings/cardin-lugar-amendment-dodd-frank-1504
http://www.financialtaskforce.org/2011/07/22/usaid-supports-strong-cardin-lugar1504-rules-in-letter-to-sec/


 

 

do góry