Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Portugalii potrzebna agencja antykorupcyjna

Badania w ramach Narodowego Systemu Spójności (National Integrity System - NIS) wskazały na mocne i słabe strony zmagań Portugalczyków z korupcją. Ma to duże znaczenie w zestawieniu z wymogami, jakie Portugalii postawił Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Unia Europejska po udzieleniu temu krajowi pomocy finansowej.

W raporcie wskazano na:

  • rozbieżność między istniejącą legislacją a jej stosowaniem przez konkretne instytucje,
  • dobre mechanizmy prawne i małą efektywność władz wynikającą z braku czytelnych strategii antykorupcyjnych,
  • brak woli politycznej do wprowadzenia strategii antykorupcyjnych.


Sugerowano również:

  • wzmocnienie monitoringu dochodów polityków i zapobiegania konfliktowi interesów,
  • wprowadzanie mechanizmów ograniczających polityczne nominacje w administracji publicznej,
  • poprawę współpracy między organami prewencyjnymi a śledczymi,
  • zwiększenie zakresu dostępu do informacji publicznej,
  • powołanie wyspecjalizowanej, niezależnej agencji antykorupcyjnej z szerokimi uprawnieniami.

 


Komentarza do portugalskiego badania udzielił Luís de Sousa, główny ekspert NIS i prezes zarządu Transparência e Integridade Associação Cívica (TIAC), który za rzecz konieczną uznał całkowitą przejrzystość w procesie prywatyzacji, restrukturyzacji sektora obronności oraz w umowach dot. partnerstwa publiczno-prywatnego. Dodał też, że od organizacji pozarządowych oczekuje się nie tylko "pokazywania palcem", ale także przedstawiania konkretnych rozwiązań konkretnych problemów. Raport NIS uważa on za mapę zmian, jakie czekają Portugalię.

Badanie zostało przeprowadzone przez Transparência e Integridade, Associação Cívica wspólnie z organizacją pozarządową INTELI oraz Instytutem Nauk Społecznych Uniwersytetu Lizbońskiego.Źródła: http://www.transparency.org/news/pressrelease/20120507_Portugal_anti-corruption_efforts

 

 

 

 

do góry