Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie ma korupcji w San Marino

San Marino - jedno z najmniejszych europejskich państewek nie doczekało się jeszcze badań nad obszarami podatnymi na korupcję. Transparency International nie uwzględnia też tego kraju w Indeksie Percepcji Korupcji.

Władze San Marino uważają, że korupcja raczej tam nie występuje, tak jak nie istnieją w nim zorganizowane grupy przestępcze.

Przypadki przestępstw korupcyjnych są jednostkowe. W 2010 roku prowadzono 3 śledztwa w sprawie sprzeniewierzenia publicznych funduszy (w 2009 roku - 2), jedno w sprawie przekupstwa (w 2009 roku - 2), dwa dotyczące nadużycia władzy (w 2009 roku - 0) i jedno dotyczące niedopełnienia obowiązków (2009 roku - 2).

San Marino nie ratyfikowało Prawnokarnej Konwencji o Korupcji i jego Protokołu Dodatkowego. Państwo nie posiada polityki antykorupcyjnej, ani organu zajmującego się zwalczaniem korupcji. Niemniej w 2008 roku zdecydowano się powołać międzywydziałową grupę zajmującą się analizą prawa w odniesieniu do tego typu przestępstw. W przygotowaniu jest prawo w zakresie zapobiegania korupcji w administracji publicznej, m.in. dotyczące postępowania dyscyplinarnego, rekrutacji, odpowiedzialności kierowniczej.

Przed miesiącem, GRECO (Grupa Państw Przeciw Korupcji) wskazała, że walka z korupcją w San Marino znajduje się w fazie rozwoju, a sektor państwowy wymaga większej transparentności. Ryzyka wystąpienia korupcji niektórzy upatrują w zamówieniach publicznych.

San Marino dołączyło do Grupy w 2010 roku. Do końca 2013 roku ma wdrożyć 16 rekomendacji. Niektóre z nich dotyczą:

·dokonania specjalizacji organów ochrony prawa w śledztwach dotyczących przestępstw korupcyjnych,
· zapobiegania konfliktowi interesów,
· ochrony demaskatorów,
· wzmożenia kontroli w administracji publicznej,
· ewaluacji immunitetów procesowych,
· odzyskiwania mienia.


Co się tyczy sektora prywatnego, w swoim raporcie pierwszej rundy ewaluacyjnej GRECO zwraca uwagę na brak zaangażowania audytorów i księgowych w wykrywaniu przestępstw korupcyjnych.

San Marino jest republiką parlamentarną z jednoizbowym parlamentem (Wielka Rada Generalna) składającym się z 60 członków, na czele którego stoją kapitanowie-regenci, wybierani co sześć miesięcy przez Radę. Populacja San Marino wynosi nieco ponad 30 tysięcy, z czego 4 tysiące stanowią osoby z zagranicznym paszportem. Jest państwem związanym z Unią Europejską unią celną, w kraju obwiązuje też wspólna europejska waluta.Źródło:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoEval1-2%282011%292_SanMarino_EN.pdf

 

 

 

 

do góry