Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

NGO bronią ustawy FCPA

Koalicja organizacji pozarządowych napisała list otwarty do przedstawicieli amerykańskiego Kongresu apelując o niezmienianie zapisów antykorupcyjnej ustawy FCPA i nierozluźnianie zawartych w niej restrykcji.

W skład liczącej 33 członków koalicji wchodzą tak znane organizacje, jak Amnesty International, Human Rights Watch, Global Witness czy krajowy oddział Transparency International. List, który do wglądu jest pod poniższym adresem otrzymał każdy z 435 członków Izby Reprezentantów oraz każdy ze 100 senatorów. Apelują w nim do parlamentarzystów o nienowelizowanie ustawy Foreign Corrupt Practices Act, podstawowego narzędzia w walce z transgraniczną korupcją w Stanach Zjednoczonych.

NGO argumentują, iż wszelkie zmiany zmniejszające restrykcyjność ustawowych regulacji negatywnie odbiją się na możliwościach zwalczania korupcji przez Departament Sprawiedliwości oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Stanowiłoby to ponadto negatywny sygnał wysłany do społeczności międzynarodowej odnośnie tego, jak poważnie amerykańskie władze traktują przeciwdziałanie temu zjawisku. A to wszystko w momencie kiedy szereg państw rozważa wprowadzenie podobnych zapisów do własnego porządku prawnego lub jest do tego przez Waszyngton nakłanianych.

List stanowi odpowiedź na lobbing i presję, jaką na ustawodawcę wywiera amerykańska Izba Handlowa oraz inne podmioty reprezentujące interesy przedsiębiorców. Dążą one do rozluźnienia zapisów ustawy. W ich opinii zawarte w niej restrykcje negatywnie odbijają się na możliwościach zdobywania kontraktów i prowadzenia działalności biznesowej za granicą. Domagają się również wydania wytycznych objaśniających, jak organy odpowiedzialne za jej egzekucję zamierzają interpretować zapisy, zdaniem przedsiębiorców niejasne.

Wydanie wytycznych przewiduje nowelizacja ustawy z 1988 roku. Departament Sprawiedliwości na 2012 rok zapowiedział wypełnienie tego nakazu i ich publikację.
Źródła:

http://www.trust.org/trustlaw/news/civil-society-lobbies-us-congress-on-bribery-law

http://www.globalwitness.org/library/coalition-33-civil-society-and-socially-responsible-investment-leaders-call-congress-refrain

http://blogs.wsj.com/corruption-currents/2011/11/08/breuer-teases-fcpa-guidance-to-come-in-2012/

http://www.uschamber.com/press/releases/2011/november/us-chamber-supports-doj%E2%80%99s-intention-clarify-foreign-corrupt-practices-a

 

 

do góry