Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyspy Salomona ratyfikują UNCAC

Wyspy Salomona ratyfikowały Konwencję Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji (UNCAC), stając się 159. krajem, który prawnie związał się jej postanowieniami.

Procedura ratyfikacyjna pomyślnie zakończona została w dniu 6 stycznia 2012 roku, zaś 2 dni później minister spraw zagranicznych tego pacyficznego państwa, Peter Shanel Agovaka, złożył w Nowym Jorku dokumenty ten fakt potwierdzające.

Przy okazji stwierdził, że przystąpienie do konwencji stanowi istotny krok naprzód w walce z korupcją. Ponadto jest to jednoznaczna deklaracja zarówno dla mieszkańców Wysp Salomona, jak i dla społeczności międzynarodowej, że obecnie sprawujący władzę rząd przejawia wolę przeciwdziałania temu zjawisku. Przed krajem stoi teraz zadanie wcielenia zapisów dokumentu w życie oraz wdrożenie procedur monitorowania postępów.

Antykorupcyjna konwencja ONZ jest jednym z najważniejszych i o najszerszym zasięgu terytorialnym dokumentem regulującym przeciwdziałanie korupcji na świecie. Podpisana została w 2003 roku w Meksyku, zaś obowiązuje od grudnia 2005 roku. Znacząca większość czołowych państw globu związała się jej postanowieniami, do znaczących wyjątków należą jedynie Niemcy oraz Japonia.Źródła:

http://www.solomontimes.com/news.aspx?nwID=6736

http://www.solomonstarnews.com/news/national/13374-solomon-islands-ratifies-cac

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&lang=en

 

 

do góry