Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy portal antykorupcyjny Banku Światowego

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, 9 grudnia 2011 roku pod adresem http://www.acauthorities.org uruchomiona została w sieci nowa witryna poświęcona instytucjom antykorupcyjnym na świecie.

Na stronie dostępne są informacje na temat ponad 60 instytucji antykorupcyjnych funkcjonujących w różnych państwach świata. Ponadto strona ma ambicję stać się płaszczyzną dialogu i wymiany doświadczeń dla osób zawodowo zajmujących się zwalczaniem korupcji, kadry akademickiej, organizacji pozarządowych oraz rządowych instytucji. Autorzy liczą, iż za jej pośrednictwem użytkownicy wspólnymi siłami będą podejmować działania mające na celu sprostanie wyzwaniom stawianym przez przestępczość korupcyjną.

Zadaniami, które portal ma realizować są:

  • usystematyzowanie wiedzy z zakresu formy i struktury, w jakiej funkcjonują instytucje antykorupcyjne,
  • podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie zapobiegania korupcji i funkcjonowania instytucji,
  • identyfikacja skutecznych mechanizmów zwalczania korupcji oraz kryteriów oceny efektywności instytucji.

Portal jest wspólną inicjatywą Banku Światowego, Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), Departamentu Stanu USA oraz Komisji Europejskiej, które uznały potrzebę ustanowienia takiej wirtualnej platformy.Źródło:

http://www.acauthorities.org

 

 

do góry