Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

GRECO krytykuje Bułgarię za brak walki z korupcją

Według raportu GRECO w Bułgarii istnieje "uderzający kontrast między postrzeganym poziomem korupcji w kraju z jednej strony, a bardzo niskim wskaźnikiem dochodzeń i wyroków skazujących za przestępstwa korupcyjne wobec wysokich urzędników państwowych".

Raport stwierdza, że dotychczasowe wyniki Bułgarii są zdecydowanie niezadowalające i należy podjąć pilne działania w celu zwalczania korupcji na najwyższych szczeblach władzy. Trzy lata temu Komisja Europejska zakończyła w Bułgarii specjalny monitoring walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Holandia domaga się, aby Bułgaria ponownie została objęta monitoringiem, stawiając ten wymóg jako warunek przyjęcia do strefy bezwizowej Schengen.

W sprawozdaniu stwierdzono, że przyczyną nieskutecznego ścigania spraw korupcyjnych jest "widoczny brak determinacji do prowadzenia pełnych dochodzeń i wnoszenia spraw do sądu, połączony z możliwym niewłaściwym wpływem na prokuraturę i w jej obrębie".

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej EURACTIV.

  • GRECO
do góry