Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Łotewskie Biuro ds. Zapobiegania i Zwalczania Korupcji [KNAB]

Łotwa jest jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które poprawiło swoje wynikiw zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, co wynika z raportu Transparency International "Exporting Corruption 2022". Poprawę wyniku Łotysze zawdzięczają skutecznym dochodzeniom przedprocesowym prowadzonym przez Łotewskie Biuro Zapobiegania i Zwalczania Korupcji (KNAB).

Transparency International z zadowoleniem zauważa środki podjęte przez KNAB w celu przyjęcia proaktywnego podejścia do zwalczania przekupstwa zagranicznych urzędników publicznych, jak również poprawę współpracy międzyinstytucjonalnej z Jednostką Wywiadu Finansowego w zakresie zwalczania przekupstwa zagranicznych urzędników publicznych i prania pieniędzy. Transparency International motywuje do dalszych postępów i zachęca Łotwę do poprawy ram prawnych i zapewnienia właściwym instytucjom niezbędnych zasobów do realizacji ich zadań


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Łotewskiego Biura ds. Zapobiegania i Zwalczania Korupcji.

 

Łotewskie Biuro Zapobiegania i Zwalczania Korupcji opublikowało raport na temat końcowej oceny skutków wdrożenia wytycznych dotyczących zapobiegania i zwalczania korupcji na lata 2015 - 2020, który podsumowuje informacje dotyczące realizacji zadań i środków w obszarze zapobiegania i zwalczania korupcji na Łotwie. Z podsumowania wynika, że odpowiedzialne organy w pełni zrealizowały 75% zadań i działań w ramach swoich kompetencji, 16% zostało zrealizowanych częściowo, a 9% nie zostało zrealizowanych. Większość zadań i praktycznych działań antykorupcyjnych realizowanych przez KNAB i inne instytucje publiczne była związana z opracowywaniem różnych aktów prawnych i ram prawnych, w tym z udoskonalaniem ustawy o zapobieganiu konfliktowi interesów w działalności funkcjonariuszy publicznych i ustawy karnej, a także z opracowywaniem metodycznym wytycznych, materiałów informacyjnych i metodologii.

Więcej informacji na stronie internetowej Łotewskiego Biura ds. Zapobiegania i Zwalczania Korupcji.

  • KNAB
do góry