Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Zarzuty korupcyjne dla trzech żołnierzy zatrzymanych przez CBA

Trzech żołnierzy zatrzymanych podczas czynności prowadzonych wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Żandarmerię Wojskową. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty korupcyjne oraz oszustwa.

 

Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury CBA przy udziale funkcjonariuszy z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie oraz Placówki Żandarmerii Wojskowej w Bielsku-Białej zatrzymali trzech żołnierzy pełniących służbę wojskową w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie, 18 Batalionie powietrznodesantowym w Bielsku-Białej oraz 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rząsce. Wśród zatrzymanych jest obecny dowódca 6 Batalionu Dowodzenia w Krakowie – ppłk Paweł Ż.

Czynności wykonano na polecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Zatrzymani w prokuraturze usłyszeli zarzuty korupcyjnej oraz oszustwa. Ustalenia śledczych wskazują na nieprawidłowości w rozdysponowywaniu środków publicznych MON oraz przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamiana za ,,pomoc” w przeniesieniu do innej jednostki. Wobec zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Jest to dalszy ciąg zatrzymań w sprawie korupcji w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie, w której głównym podejrzanym w sprawie jest poprzedni dowódca tej jednostki ppłk Marcin M.   Dotychczas zarzuty usłyszało już 47 osób podejrzanych, głównie żołnierzy 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie oraz innych jednostek wojskowych na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i łódzkiego.

Z uwagi na rozwojowy charakter śledztwa oraz pojawiające się w nim nowe wątki niewykluczone są dalsze zatrzymania w tej sprawie.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 229 § 6 kodeksu karnego, nie podlega karze sprawca przestępstwa, który udzielił korzyści majątkowej (art. 229 § 1 – 5 kk), jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę, a osoba udzielająca korzyści lub ich obietnicy, zawiadomiła o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawniła wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ się o nich dowiedział.

 

Zespół Prasowy CBA

 

 

do góry