Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Nowe porozumienie w sprawie zasad współpracy oraz przekazywania dokumentów i informacji pomiędzy Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego a Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zawarli nowe porozumienie określające zasady wzajemnego przekazywania dokumentów i informacji, a także współpracy pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA).

 • Na zdjęciu Szefowie CBA i KNF
  Fot. KNF
 • Na zdjęciu Szefowie CBA i KNF
  Fot. KNF
 • Na zdjęciu Szefowie CBA i KNF
  Fot. KNF
 • Na zdjęciu Szefowie CBA i KNF
  Fot. KNF

Podstawą współdziałania Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego są bezpośrednio przepisy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, a także przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym przewiduje zarazem, że w celu określenia zasad współpracy oraz przekazywania dokumentów i informacji współpracujące instytucje zawrą odpowiednie porozumienie. Nowo zawarte porozumienie zastąpi dotychczasowe porozumienie pomiędzy KNF a CBA z 2008 r.

Porozumienie określa sposoby i formy obustronnego przekazywania informacji, zasady ich wykorzystywania oraz przypadki, w których pozyskane informacje mogą być udostępniane innym podmiotom. Ukierunkowane jest na zapewnienie bieżącej współpracę pomiędzy obiema instytucjami, także realizowanej w trybie roboczym na poziomie departamentów UKNF i poszczególnych jednostek organizacyjnych CBA. Poza wymianą dokumentów i informacji, UKNF i CBA zobowiązały się wzajemnie do szerszej współpracy dotyczącej ujawniania, zwalczania oraz zapobiegania naruszeń prawa w związku z  prowadzeniem działalności na rynku finansowym.

Współpraca ta ma polegać w szczególności na koordynowaniu działań podejmowanych przez obie instytucje, udzielaniu pomocy technicznej i analitycznej, doskonaleniu metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych, organizowaniu wspólnych konferencji, spotkań oraz szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego pracowników (funkcjonariuszy), wymianie wykładowców i materiałów szkoleniowych. Ponadto Strony zobowiązały się, w miarę aktualnych możliwości, do udostępniania baz szkoleniowych oraz specjalistycznych pomieszczeń dydaktycznych, uzgadniania oraz podejmowania przez CBA i KNF, w zakresie swojej właściwości, wspólnych działań dotyczących zdarzeń lub podmiotów pozostających w zakresie ich zainteresowania.

do góry