Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Wirtualna sala sądowa pod lupą CBA

Wydział Postępowań Kontrolnych poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od 17 kwietnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r., prowadził kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

  • ©bluebay2014/Photogenica
    ©bluebay2014/Photogenica

Kontrola dot. dofinansowania projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski sp. komandytowo-akcyjna poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT w procesie świadczenia usługi prawnej”. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, który miał wspierać wysoko innowacyjne projekty. Kancelarii przyznano z budżetu środków europejskich dofinansowanie w wysokości 4 999 999,00 zł. Jej wkład własny wynosił 6 111 111,12 zł.

Pieniądze miały być przeznaczone na wprowadzenie nowych usług prawnych – z wykorzystaniem immersyjnej (wirtualnej) sali sądowej oraz z wykorzystaniem immersyjnej (wirtualnej) metody relaksacyjnej. W ramach tej ostatniej miała być stosowana chromoterapia (leczenie kolorami) i hortiterapia (ogrodoterapia). Użytkownicy mieli doświadczać pobytu w środowisku kojącym (las, plaża, inne środowiska naturalne).

Jednym z załączników złożonych przez Kancelarię wraz z  wnioskiem o dofinansowanie była opinia o innowacyjności.  Z jej treści jasno wynikało, że do świadczenia innowacyjnej usługi prawnej (wirtualnej sali sądowej z wykorzystaniem gogli VR) nie jest niezbędny  6-kondygnacyjny budynek z garażem o łącznej powierzchni całkowitej 3 912 m2 za ponad 12 mln zł, jak przewidziano w projekcie Kancelarii, wystarczy jedynie powierzchnia ok. 20 m2.

W trakcie kontroli został powołany biegły w celu sporządzenia opinii na okoliczność innowacyjności przedmiotu projektu i określenia zasadności przyznanego dofinansowania.

Biegły w swojej opinii stwierdził, że zdecydowana większość wydatków nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem, ponieważ są one nieefektywne, nieracjonalne i zbędne z punktu widzenia realizacji projektu.

W opinii wskazano, że budowa budynku kancelarii, jego pełne wyposażenie (np. zakup mebli biurowych, drukarek, skanerów) i zinformatyzowanie (np. zakup komputerów i oprogramowania do zarządzania kancelarią), nie jest niezbędne do wprowadzenia innowacyjnej usługi prawnej opisanej w projekcie, a tym samym wydatków z tym związanych nie można uznać za racjonalne, efektywne i gospodarne. Biegły potwierdził ustalenia kontrolujących, że nakłady bezpośrednio związane z realizacją projektu stanowią zaledwie 2,25% poniesionych kosztów i wynoszą 250 000 zł netto.

W toku prowadzonej kontroli ustalono, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinasowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 4 999 999,00 zł na realizację ww. projektu, mimo że projekt ten nie spełniał wszystkich dopuszczających kryteriów formalnych i merytorycznych, i tym samym nie kwalifikował się do przyznania dofinasowania.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 25.05.2020 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry