Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

100 rocznica urodzin Karola Wojtyły

18 maja 2020 r. przypada 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły. Ten wielki Polak, jako papież Jan Paweł II, stał się i do dziś jest autorytetem dla wielu ludzi, nie tylko wierzących.

  • ©mazzo1982/Photogenica
    ©mazzo1982/Photogenica

Święty Jan Paweł II odegrał ogromną rolę w dziejach najnowszej historii Polski, ale wpływał także na losy całego świata. Otwarcie sprzeciwiał się wszelkim systemom totalitarnym, upominał o prawa najsłabszych, ale przede wszystkim, przypominając, że każdy człowiek jest w pewien sposób powołany do pracy na rzecz dobra wspólnego, wzywał do pracy nad sobą. W czasie spotkania z młodzieżą na Jasnej Górze w roku 1983 z jego ust padły znamienne słowa: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

W tym szczególnym dniu również Centralne Biuro Antykorupcyjne pragnie włączyć się w uroczyste obchody 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, przypominając słowa Jana Pawła II na temat odpowiedzialności państwa oraz osobistej współodpowiedzialności obywateli za jego kształt.

Działalność gospodarcza, zwłaszcza w zakresie gospodarki rynkowej, nie może przebiegać w próżni instytucjonalnej, prawnej i politycznej. Przeciwnie, zakłada ona poczucie bezpieczeństwa w zakresie gwarancji indywidualnej wolności i własności, a ponadto stabilność pieniądza oraz istnienie sprawnych służb publicznych. Naczelnym zadaniem Państwa jest więc zagwarantowanie tego bezpieczeństwa, tak by człowiek, który pracuje i wytwarza, mógł korzystać z owoców tej pracy, a więc znajdować bodziec do wykonywania jej skutecznie i uczciwie. Brak tego poczucia bezpieczeństwa, towarzysząca mu korupcja władz publicznych i mnożenie się niewłaściwych źródeł wzbogacenia i łatwych zysków opartych na działaniach nielegalnych czy po prostu spekulacji, jest dla rozwoju i porządku gospodarczego jedną z głównych przeszkód.

Fragment encykliki papieża Jana Pawła II Centesimus Annus z roku 1991      

Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu uczciwość: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość, po prostu uczciwość w całym życiu. Jest ono źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju. Niech w nowych warunkach słowo to nabiera nowego, dojrzałego znaczenia.

Fragment homilii wygłoszonej w czasie mszy św. sprawowanej podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1991 r.

 

Opublikowano w dniu 18.05.2020 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry