Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Akt oskarżenia skierowany do sądu

Skierowaniem aktu oskarżenia wobec 15 osób zakończyło się postępowanie prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

  • Akt oskarżenia skierowany do sądu
    Akt oskarżenia skierowany do sądu

Agenci rzeszowskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili postępowanie dotyczące m.in. zakupu w 2010 r. przez PGE Energia Odnawialna S.A. Elektrociepłowni Przeworsk za 22 mln zł. Skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie aktem oskarżenia objęto 15 osób, którym zarzucono łącznie 43 przestępstwa, m.in. wyłudzenia kredytu, przywłaszczenia powierzonego mienia spółki, wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów, prania pieniędzy, niegospodarności w spółce energetycznej, wręczenia korzyści majątkowej w kwocie około 1 mln euro oraz nakłaniania do składania fałszywych zeznań w trakcie prowadzonego śledztwa.

W toku postępowania ustalono, że spółka, zarządzana przez jednego z oskarżonych, nabyła w Przeworsku za kwotę 2,5 mln zł teren po byłej cukrowni, obejmujący obiekt elektrociepłowni, zaciągając kredyt na zakup i modernizację obiektu w kwocie 5 mln 700 tys. zł. W toku ubiegania się o kredyt na modernizację elektrociepłowni oraz w trakcie realizowania umowy kredytowej przedłożone zostały poświadczającą nieprawdę dokumenty, w tym faktury dokumentujące wykonanie prac i usług, które nie zostały wykonane bądź nie miały związku z modernizacją obiektu.

W listopadzie 2010 r. oskarżony Piotr M., działając jako prezes zarządu spółki, sprzedał obiekt na rzecz innej spółki energetycznej za kwotę sięgającą 22 mln zł, posługując się poświadczającymi nieprawdę operatami zawyżającymi wartość elektrociepłowni.

Członkom zarządu spółki energetycznej oraz dyrektorowi jednego z departamentów tej spółki przedstawiono zarzuty dotyczące nadużycia zaufania i spowodowania w mieniu spółki energetycznej szkody w wielkich rozmiarach w kwocie 22 mln zł.

Akt oskarżenia obejmuje także przestępstwa związane z praniem pieniędzy w łącznej kwocie ok. 9 mln zł.

Ustalono jednocześnie, że kwota ok. 1 mln 400 tys. euro została wytransferowana poza granice Polski z wykorzystaniem konta prowadzonego w banku w Lichtensteinie dla spółki założonej na Gibraltarze przez współoskarżonego – obywatela Słowacji. Piotr M. został także oskarżony o popełnienie przestępstwa płatnej protekcji polegającej na obietnicy wręczenia oraz wręczeniu innej osobie korzyści majątkowej w kwocie 1 mln euro.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 14.02.2020 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry