Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Medal na zachętę

13 lutego 1861 r. porucznik Bernard J.D. Irwin podjął się niebezpiecznej misji, za którą przyznano pierwszy w historii Medal Honoru. W czasie, kiedy Irwin ze swoimi żołnierzami odbili z rąk Apaczów małego chłopca, medal ten jeszcze nie istniał.

  • ©Garsya/Photogenica
    ©Garsya/Photogenica

Porucznik otrzymał go dopiero 21 stycznia 1894 r. Od tamtej chwili odznaczenie to stało najwyższym wyróżnieniem wojskowym, a dowódcy używali go czasem, by.. skłonić żołnierzy do pozostania na polu walki.

Podczas Wojny Domowej 1520 żołnierzy zostało odznaczonych Medalem Honoru, niektórzy przypadkowo lub w ogóle z pogwałceniem zasad, dla których go stworzono. Najbardziej znamiennym przykładem jest przyznanie Medalu Honoru 309 żołnierzom z 27 regimentu Maine, z których żaden nie był na polu walki. 864 rekrutów z tej jednostki było powołanych do służby tylko na 9 miesięcy, 30 czerwca 1863 r. mieli przejść do rezerwy. Cztery dni przed wyjazdem do domu i pięć dni przed bitwą pod Gettysburgiem, zostali wezwani do pozostania na stanowiskach, by chronić Waszyngton D.C. Wszyscy odmawiali do czasu, gdy dowódca obiecał im odznaczenie Medalem Honoru. 309 żołnierzy zgodziło się. Przekupieni obietnicą, na stanowiskach pozostali przez następne 4 dni. Nie wymagano od nich jednak gotowości bojowej. Tyle że medal obiecano wszystkim 864 żołnierzom i zgodnie z rozkazem tyluż miało go otrzymać. Dowódca jednak odmówił i tylko, albo aż 309 żołnierzy zostało ostatecznie uhonorowanych. Pozostałe 555 odznaczeń ukryto w stodole, później ślad po nich zaginął.

W 1917 r. zgodnie z brzmieniem rozdziału 122 Ustawy Kongresu z 3 czerwca 1916 r., 911 decyzji przyznających Medal Honoru, włączając w to wszystkie z 27 regimentu z Maine, zostało uchylonych.

Obecnie Stany Zjednoczone stosują prawo, według którego osoba fałszywie przyznająca się do bycia uhonorowaną Medalem Honoru, może zostać skazana na rok pozbawienia wolności i maksymalna grzywnę stu tysięcy dolarów.

1 lutego 2007 r. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę – "Stolen Valor Act", zgodnie z którą nieuczciwe twierdzenie, ustne lub w formie pisemnej, o otrzymaniu odznaczenia wojskowego jest uważane za przestępstwo. Pod ten akt podlegają i stanowią pogwałcenie prawa federalnego między innymi:

– umieszczenie na stronie internetowej, w CV, lub wyrażenie werbalnie otrzymania jakiegokolwiek medalu, a nawet wykorzystanie kojarzonej z tym odznaczeniem wstążki,

– twierdzenie ustne lub na piśmie, o byłej lub obecnej przynależności do jednostek Rangers, Seals, Delta, USAF, oddziałów ratownictwa, Sił Specjalnych lub innych elitarnych oddziałów identyfikowanych przez specjalne emblematy,

– spowodowanie u osób trzecich, włączając w to aktywność na forach internetowych i lokalnych zebraniach, mylnego przeświadczenia o aktach bohaterstwa, przyznanych medalach, czy przynależności do elitarnych jednostek.

Źródła: videoindex.pbs.org; thehistorychannel.co.uk;dba-oracle.com

 

Opublikowano w dniu 13.02.2020 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry