Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Po kontroli spółki Polkar

Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Białymstoku od 26 marca do 18 grudnia 2019 r. prowadził postępowanie kontrolne pn. Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie realizacji przez POLKAR WARMIA Sp. z o.o. wybranych projektów unijnych w latach 2015–2018.

  • Po kontroli spółki Polkar
    Po kontroli spółki Polkar

18 grudnia 2019 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku doręczyli kontrolowanemu protokół kontroli.

Trwają czynności pokontrolne. Kontrolowany może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia, obowiązującego w myśl zapisów ustawy o CBA, tj. prawa do zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 13.01.2020 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry