Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Zastępca Szefa CBA na dorocznej międzynarodowej konferencji EPAC/EACN

  • Na zdjęciu od lewej przedstawiciel CBA, Szef NABU, Zastępca Szefa CBA, przedstawiciele NABU
    Na zdjęciu od lewej przedstawiciel CBA, Szef NABU, Zastępca Szefa CBA, przedstawiciele NABU
  • Na zdjęciu od lewej przedstawiciel CBA, Szef NABU, Zastępca Szefa CBA, przedstawiciele NABU
    Na zdjęciu od lewej przedstawiciel CBA, Szef NABU, Zastępca Szefa CBA, przedstawiciele NABU
  • Na zdjęciu przedstawiciel CBA podczas prezentacji
    Na zdjęciu przedstawiciel CBA podczas prezentacji

W dniach 10–12 grudnia 2019 r. Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dr Grzegorz Ocieczek, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), wziął udział w 19. Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej EPAC/EACN (Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji/Europejska Sieć Antykorupcyjna).

Głównym zamierzeniem konferencji EPAC/EACN jest budowanie oraz utrzymywanie wzajemnych relacji pomiędzy teoretykami i praktykami w zakresie zwalczania korupcji w administracji publicznej, jak również między instytucjami nadzorującymi pracę organów ścigania. Ideą konferencji jest zwrócenie uwagi na istniejące zagrożenia, a także dyskusja nad nowymi, skutecznymi metodami zwalczania tych zagrożeń.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było zrozumienie zasadniczych mechanizmów korupcyjnych – w kontekście istniejących wyzwań globalnych oraz z uwzględnieniem posiadanych środków prewencyjnych (Understanding underlying mechanisms of corruption – global challenges and preventive measures). Konferencję zorganizował Departament ds. Śledztw Specjalnych Policji Szwecji.

W trakcie  prezentacji National Anti-Corruption Unit poinformowano o uruchomieniu platformy e-learningowej w oparciu o doświadczenia CBA w tym zakresie.

Utworzone w 2004 r. stowarzyszenie Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji (EPAC) skupia ponad 60 instytucji antykorupcyjnych. W oparciu o EPAC w 2008 r. powstała Europejska Sieć Antykorupcyjna (EACN) będąca spoiwem sieci kontaktów antykorupcyjnych, zrzeszających blisko 60 struktur państwowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Inicjatywa EPAC/EACN stała się dorocznym przedsięwzięciem podnoszącym oraz budującym świadomość w zakresie zwalczania korupcji wśród przedstawicieli krajów należących do Unii Europejskiej.

CBA zostało przyjęte do EPAC w 2007 r. W roku 2013 było organizatorem 13. Dorocznej Konferencji EPAC/EACN.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 13.12.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry