Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Po kontroli CBA w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec

  • Po kontroli CBA w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec
    Po kontroli CBA w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie od 14 maja 2019 r. do 8 listopada 2019 r. prowadzili kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec. Kontrola dotyczyła wybranych zamówień publicznych udzielonych przez gminę Połaniec, w szczególności udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz remontu i rozbudowy pomieszczeń w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Lipowej 20.

Ustalenia poczynione w toku prowadzonych czynności wykazały, że kontrolowany nie stosował określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych zasad dotyczących prowadzenia i dokumentowania postępowań przetargowych objętych niniejszą kontrolą.

8 listopada 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zapoznał się z wynikami kontroli i podpisał protokół nie wnosząc do niego zastrzeżeń.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 11.12.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry