Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Czynności CBA w związku z możliwymi nieprawidłowościami w działaniu suszarni odpadów przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach

6 grudnia 2019 r. funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli czynności analityczno-informacyjne w spółce AQUANET S.A. Działania Biura zostały podjęte w związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu należącej do tego podmiotu, suszarni odpadów przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach oraz udzielaniem przez spółkę zamówień na wywóz wytwarzanych w suszarni osadów.

  • Czynności CBA w związku z możliwymi nieprawidłowościami w działaniu suszarni odpadów przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach
    Czynności CBA w związku z możliwymi nieprawidłowościami w działaniu suszarni odpadów przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach

W ramach podjętych działań funkcjonariusze zwrócili się do prezesa zarządu spółki o udostępnienie dokumentacji dotyczącej:

– realizacji oraz oddania do użytkowania inwestycji polegającej na budowie suszarni osadów przy oczyszczalni w Koziegłowach oraz przeprowadzonych w obiekcie prac modernizacyjnych;

– przyczyn oraz sposobu likwidacji awarii linii technologicznej suszarni osadów w Koziegłowach, w tym dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wyboru wykonawcy prac naprawczych i ewentualnych prac modernizacyjnych, ich zakresu oraz informacji nt. wszelkich podjętych przez Spółkę działań naprawczych związanych ze skutkami awarii, służących zabezpieczeniu realizacji zadań z zakresu likwidacji osadów;

- postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w trybie bezprzetargowym na wywóz i zagospodarowanie osadów wytwarzanych w oczyszczalni w Koziegłowach na lata 2019–2020.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 7.12.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry