Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020 za pierwsze półrocze 2019 roku

Poniżej załączono Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020 za pierwsze półrocze 2019 roku.

Sprawozdanie, po rozpatrzeniu w trybie obiegowym, w dniu 18 października 2019 roku zostało przyjęte przez Radę Ministrów.

Na wniosek przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dokonano anonimizacji danych z fragmentu tekstu w zakresie działania 7.4. Opracowanie jednolitych dla służb i organów ścigania standardów gromadzenia danych i opracowań statystycznych dotyczących przestępczości korupcyjnej.

do góry