Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

CBA zawiadamia prokuraturę po analizie w zielonogórskim PKS

  • CBA zawiadamia prokuraturę po analizie w zielonogórskim PKS
    CBA zawiadamia prokuraturę po analizie w zielonogórskim PKS

Od października 2017 r. do marca 2019 r. Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu prowadził analizę „Ewentualnych nieprawidłowości związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi PKS Zielona Góra Sp. z o.o.”.

Kontrolerzy CBA analizie poddali m.in. umowę zlecenia z czerwca 2013 r. Dotyczyła ona naprawy autobusów PKS. Uwagę kontrolujących zwrócił sposób rozliczania napraw – w formie ryczałtowej i uzależniony od długości naprawianych pojazdów. We wcześniej zawieranych umowach na analogiczne usługi wynagrodzenie obliczane było zawsze w oparciu o liczbę przepracowanych godzin, zgodnie z obowiązującym cennikiem, przyjętym uchwałą zarządu spółki oraz zawierało koszty materiałów użytych do naprawy autobusów. Analiza dokumentacji wewnętrznej wykazała, że w wyniku zawarcia przez prezesa PKS Zielona Góra Sp. z o.o. tej umowy, spółka poniosła straty w kwocie ponad 400 tys. złotych.

CBA analizowało także umowę zawartą pomiędzy PKS Zielona Góra Sp. z o.o. a Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie. Umowa na usługi komunikacji miejskiej na terenie miasta Lublin doprowadziła do strat w zielonogórskim PKS na ponad 2,5 mln złotych. Na tę kwotę złożyły się nieprawidłowe ustalenie rzeczywistych kosztów dzierżawy autobusów niezbędnych do realizacji kontraktu oraz koszty ich dostosowania (modernizacji) do wymogów stawianych przez lubelską spółkę, a także brak zaplecza technicznego i kadry kierowców. Znaczną jej część stanowiły kary umowne za niepunktualne przyjazdy i nieprawidłową obsługę realizowanych kursów.

Po zakończeniu analizy w spółce funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu złożyli zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, a ta wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez zarząd spółki PKS Zielona Góra Sp. z o.o.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 21.10.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry