Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Koniec kontroli w WORD w Lublinie

Skierowaniem zawiadomienia do prokuratury oraz do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zakończyła się kontrola przeprowadzona przez agentów CBA w lubelskim WORD.

  • Koniec kontroli w WORD w Lublinie
    Koniec kontroli w WORD w Lublinie

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie przeprowadzili od 21 lutego do 28 marca 2019 r. kontrolę w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie.

Postępowanie dotyczyło procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących najmu nieruchomości położonej przy ul. Urzędowskiej 551 w Kraśniku na potrzeby lubelskiego WORD.

W toku kontroli stwierdzono, że WORD w Lublinie w sierpniu 2018 r. podpisał umowę najmu niezbudowanej nieruchomości położonej przy ul. Urzędowskiej 551 w Kraśniku, z przeznaczeniem na utworzenie oddziału terenowego.

Jak ustalono, podpisanie umowy nie zostało poprzedzone przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne. Wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych następuje tylko w przypadku nabycia lub najmu nieruchomości z gotowym już obiektem budowlanym, który nie został wykonany na polecenie zamawiającego, natomiast obiekt przy ul. Urzędowskiej 551 w Kraśniku budowany jest na zamówienie i wg wskazań WORD w Lublinie. W efekcie zawarcia ww. umowy WORD w Lublinie związał się na okres 138 miesięcy umową najmu, z tytułu której zapłaci wynajmującemu 2 036 880,00 zł. Według roboczych wyliczeń sporządzonych przez WORD w Lublinie, gdyby prace budowlane zostały wykonane przez WORD, koszt budowy obiektu wyniósłby 1 635 896,00 zł.

Jednocześnie z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, że WORD w 2018 r. posiadał wystarczające środki finansowe na to, by sfinansować budowę nieruchomości, jak też zakupić działkę.

W trakcie kontroli ustalono ponadto, że WORD w Lublinie miał do wyboru korzystniejszą cenowo ofertę najmu nieruchomości, w przypadku której kwota czynszu najmu przez cały okres trwania umowy (138 miesięcy) wyniosłaby o 1 364 709,60 zł mniej niż kwota wynikająca z umowy, która została podpisana.

Kontrolerzy CBA wykazali także, że były dyrektor zawarł umowę najmu na nieruchomość, która nie posiada pełnowymiarowego placu manewrowego, co uniemożliwia przeprowadzanie egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. A1, A2 i A. Było to niezgodne z treścią uchwały Sejmiku Wojewódzkiego oraz z treścią ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami.

Protokół kontroli został doręczony i podpisany 28 marca 2019 r. przez kontrolowanego bez zastrzeżeń.

W związku z wynikami kontroli, CBA skierowało do Prokuratury Okręgowej w Lublinie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności i wyrządzenia szkody w majątku lubelskiego WORD przez byłego dyrektora. CBA poinformowało także Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie o naruszeniu przez byłego dyrektora dyscypliny finansów publicznych.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 16.04.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry