Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Indeks Percepcji Korupcji 2018

29 stycznia 2019 r. ogłoszono wyniki kolejnej edycji Indeksu Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index – CPI). W zestawieniu za 2018 r., Polska zajęła wysokie 36. miejsce, otrzymując 60 punktów. Oznacza to, że w stosunku do roku ubiegłego, utrzymała zarówno pozycję, jak i ogólną liczbę punktów (CPI 2017 – 36. miejsce, 60 punktów).

  • Indeks Percepcji Korupcji 2018
    Indeks Percepcji Korupcji 2018

Średni wynik dla grupy krajów, do której należy Polska (Europa Zachodnia i Unia Europejska) to 66 punktów. Warto zaznaczyć, że jest to grupa krajów najskuteczniej walczących z korupcją, o czym świadczy fakt, że wśród pierwszych 20 miejsc w Indeksie aż 14 zajmują państwa tego regionu.

Indeks ma charakter wieloźródłowy, powstaje w oparciu o 13 różnych wzorów ankiet uzupełnianych przez przedstawicieli środowisk biznesowych, a także o oceny sporządzane przez ekspertów z danego kraju. Badanie prowadzone jest przez Transparency International, organizację międzynarodową, działającą na rzecz przejrzystości i uczciwości w życiu publicznym i gospodarczym. W najnowszym raporcie, podobnie jak w roku ubiegłym, ewaluacji poddano 180 krajów, które mogą otrzymać od 0 (kraj wysoce skorumpowany) do 100 punktów (znikoma skala korupcji). Jest to narzędzie służące do szacunkowego pomiaru korupcji poprzez badanie postrzegania skali tego zjawiska.

Źródło: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2018, transparency.org

Przedstawiciele Transparency International podkreślają, że choć region może poszczycić się znaczącymi sukcesami w walce z korupcją, to wciąż pozostaje wiele obszarów wymagających większego i bardziej efektywnego zaangażowania. Eksperci twierdzą nawet, że Europa mierzy się z kryzysem demokracji, czego świadectwem jest wzrost tendencji populistycznych i spadek zaufania społecznego do instytucji demokratycznych. Jako problem wskazano również niską skuteczność ochrony sygnalistów, niewystarczający poziom jawności życia publicznego oraz niepokojące przykłady podważania wolności prasy.

Niższe wyniki w Indeksie CPI uzyskały wszystkie państwa sąsiadujące z Polską, z wyjątkiem Niemiec (11. miejsce, 80 punktów). Czechy i Litwa zajęły ex aequo 38. miejsce, otrzymując po 59 punktów, Słowacja zajęła 57. pozycję z 50 punktami. Na dalszych miejscach znalazły się Białoruś (70. miejsce, 44 punkty), Ukraina (120. miejsce, 32 punkty) i Rosja (138. miejsce, 28 punktów).

Gorsze wyniki uzyskały także inne państwa regionu: Hiszpania i Łotwa (ex aequo 41. miejsce, 58 punktów), Włochy (53. miejsce, 52 punkty), Węgry (64. miejsce, 46 punktów), Rumunia (61. miejsce, 47 punktów) czy Bułgaria (77. miejsce, 42 punkty).

Źródło: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2018, transparency.org

Trzy pierwsze miejsca zajęły: Dania (1. miejsce, 88 punktów), Nowa Zelandia (2. miejsce, 87 punktów), a także Finlandia, Singapur, Szwecja i Szwajcaria (ex aequo 3. miejsce, 85 punktów).

Najgorzej zostały ocenione: Somalia (180. miejsce, 10 punktów), Syria i Sudan Południowy (ex aequo 178. miejsce, 13 punktów) oraz Jemen i Korea Północna (176. miejsce, 14 punktów).

Zobacz rezultaty poszczególnych krajów na stronie Transparency International

Źródło: transparency.org

 

Opublikowano w dniu 29.01.2019 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry