Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Siła związków zawodowych we Francji

12 października 2007 r. czołowy przedstawiciel francuskiej federacji pracowniczej, Denis Gautier-Sauvagnac, znalazł się w opałach. Tego dnia policja zajęła 2 mln euro znajdujące się w sejfie Zjednoczenia Przemysłu Metalurgicznego – UIMM .

  • Siła związków zawodowych we Francji
    Siła związków zawodowych we Francji

Miało to związek z aferą opisaną przez dziennik „Le Figaro” 26 września. W artykule pojawiły się informacje, jakoby Gautier-Sauvagnac, prezydent UIMM, wypłacił z kasy związkowej ponad 5,5 mln euro, które następnie przekazał niezidentyfikowanym podmiotom. O sprawie szeroko rozpisywał się Alex Lantier, który na łamach World Socialist Web Site w artykule „France: Corruption Scandal hits employers  federation, unions” twierdził, że podobne wypłaty miały miejsce wcześniej i stały się przedmiotem dochodzenia francuskiego wydziału ds. zwalczania prania pieniędzy przy Ministerstwie Finansów. W artykule powołano się na fakt, że dwa dni po akcji policji, z kont związkowych podjęto ok. 17 mln euro, które następnie przelano na 30 różnych kont bankowych. Część z tych pieniędzy pochodziła z tzw. funduszu antystrajkowego, założonego po fali strajków w 1968 r.

Fakt ten jest o tyle istotny, że daje odpowiedź na pytanie, w jakim celu obracano tymi środkami i jaką rolę odgrywał tu Denis Gautier-Sauvagnac. Jego stwierdzenie, że zostały one użyte w celu „regulowania stosunków społecznych” wprawiło wszystkich w osłupienie. Mimo że prezydent UIMM zaniechał podania szczegółów, temat podchwyciły media, które „stosunki społeczne” interpretowały jako płatności dla związków, by przychylniej patrzyły na reformy prawa pracy, a także zaniechały podejmowania strajków.

Finanse związków we Francji podlegają prawu z 1884 r., które powstało za czasów ministra Pierre'a Waldecka-Rousseau. Prawo to nie nakładało na związki pracodawców oraz zawodowe obowiązku raportowania o swoich dochodach. Denis Gautier-Sauvagnac zakładał, że i jego chroni to prawo, dlatego podczas przesłuchania nie podał ani jednego nazwiska. 

Przełamać skostniałe praktyki związków zawodowych we Francji pomogły banki, które od lat 80-tych miały obowiązek zgłaszania przelewów dużych sum w gotówce odpowiedniej komórce do walki z nadużyciami.

Opisany proceder, zdaniem niektórych dotyczyć ma przede wszystkim central mniejszościowych związków zawodowych. Książka pt. „Czarne Pieniądze związków zawodowych”, o której wspomina Radio France Internacionale, opisuje liczne przykłady praktyk korupcyjnych – m.in. wręczanie prezentów w postaci samochodów, telefonów komórkowych, zatrudnianie znajomych czy przyznawanie olbrzymich odpraw dla działaczy związkowych – mające na celu uzyskanie zgody pracowników na odejście z pracy za porozumieniem stron.

Źródła: Alex Lantier France: „Corruption Scandal hits employers federation, unions” na wsws.org 22.10.2007, Piotr Błoński „Rutyna i korupcja” Radio France Internacionale 18.05.2008 na rfi.fr

 

Opublikowano w dniu 12.10.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry