Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Nowa odsłona i nowe wątki sprawy GetBack S.A.

7 zatrzymanych – w tym były wiceprezes, dyrektorzy i osoby z branży komorniczej. Wyprowadzenie 120 mln zł na niekorzystne umowy. Załatwienie wykupu obligacji po tzw. dobrej cenie i w terminie dla konkretnych osób.

  • Nowa odsłona i nowe wątki sprawy GetBack S.A.
    Nowa odsłona i nowe wątki sprawy GetBack S.A.

Warszawskie CBA zatrzymało dziś rano siedmiu podejrzanych w zupełnie nowym wątku śledztwa związanego z GetBack S.A. Tym samym lista zatrzymanych w intensywnym postępowaniu warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym licznych nieprawidłowości w działaniu grupy kapitałowej GetBack S.A. wydłużyła się do 19 osób.

Wśród zatrzymanych jest były wiceprezes GetBack S.A., dyrektor zarządzający spółki, dyrektor obszaru windykacji i prokurent GetBack S.A., właściciel warszawskiej kancelarii komorniczej oraz osoby z branży – właścicielki spółek powiązanych z zatrzymanymi.

Do zatrzymań doszło m.in. w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim i Sulejówku.

Pierwszy zupełnie nowy wątek śledztwa realizowany przez CBA dotyczy sieci spółek, które były beneficjentami wielomilionowych nadużyć. Do tych spółek, zarządzanych przez zatrzymane dziś osoby trafiło, jak wskazują szacunki, blisko 120 mln zł wyprowadzanych z GetBack S.A. na podstawie niekorzystnych umów.

W innym nowym wątku ustalenia śledczych wskazują, że jeden z członków kierownictwa GetBack S.A. mógł mieć wpływ, na to aby wskazane, konkretne osoby mogły przedstawić swoje obligacje do wykupu po tzw. dobrej cenie i w odpowiednim terminie.

Śledztwo prowadzone przez Delegaturę CBA w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczy m.in. wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w obrocie gospodarczym na szkodę spółki GetBack S.A., systemowego wyprowadzania milionów złotych ze spółki na podstawie pozornych umów w celu osiągnięcia korzyści osobistej, ukrywania dowodów oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami. Sprawa obejmuje także przestępstwa manipulacji instrumentami finansowymi i podawania do publicznej wiadomości nieprawdy o działaniach spółki.

Już wcześniej śledczy z CBA intensywnie pracowali w tym śledztwie – zabezpieczono tomy dokumentacji oraz dane elektroniczne, przedstawiono zarzuty 12 osobom, a 9 z nich zostało tymczasowo aresztowanych.

16 czerwca br. agenci z warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali na lotnisku Chopina, Konrada K. – byłego Prezesa Zarządu GetBack S.A., a w swoim domu na warszawskim Ursynowie Piotra B. – przedstawiciela podmiotu gospodarczego, który współpracował z byłym Prezesem Zarządu GetBack S.A.

Były prezes GetBack S.A. Konrad K. usłyszał m.in. zarzut dotyczący usiłowania doprowadzenia Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem, poprzez wprowadzenie w błąd, co do faktycznej kondycji finansowej spółki GetBack S.A. i przedłożenia nierzetelnych dokumentów dla uzyskania przez GetBack S.A. pożyczki w kwocie 250 mln zł oraz zarzut wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej na kwotę ponad 15 mln zł na podstawie niewykonanych a opłaconych, pozornych umów o świadczenie usług doradczo-marketingowych przy emisji obligacji oraz o współpracy. Inny zarzut dotyczy sprawy podobnego charakteru – umowy „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie” i kwoty co najmniej 7 mln zł. Zatrzymany przez CBA Piotr B. usłyszał zarzuty dotyczące tej umowy i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Były prezes GetBack S.A. usłyszał także zarzut przestępstw dotyczących publicznego rozpowszechnienia nieprawdziwych danych w raporcie bieżącym spółki, które mogły wprowadzać w błąd, co do wartości instrumentów finansowych emitowanych przez spółkę GetBack S.A., wbrew istniejącemu zakazowi dopuszczania się takich manipulacji na rynku. Szczegóły zarzutów w swoim komunikacie przekazała prokuratura.

26 czerwca warszawscy agenci CBA zatrzymali dwoje kolejnych podejrzanych: Katarzynę M. – byłą Dyrektor Biura Zarządu spółki GetBack S.A. oraz Szczepana D.-M. – prezesa Polskiego Domu Maklerskiego. Była Dyrektor jest podejrzana o niszczenie dokumentów spółki, zacieranie śladów popełnionych przestępstw i pomaganie ich sprawcom w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Miała ona także instruować osoby powiązane z GetBack S.A., co zrobić, aby skutecznie zniszczyć posiadane przez nich dowody. Prezesowi Polskiego Domu Maklerskiego prokurator zarzucił m.in. działanie wspólnie i w porozumieniu z byłym prezesem zarządu GetBack S.A., podejrzanym Konradem K., na szkodę tej spółki. Według ustaleń śledczych był współtwórcą sieci spółek, które na podstawie pozornych umów służyły do wyprowadzenia z GetBack S.A. kwot stanowiących mienie wielkiej wartości.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali także Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego byłych członków zarządu GetBack S.A.: wiceprezes Annę P., Marka P. i Bożenę S., brata podejrzanej S – Dariusza S. oraz Kingę M.-J, która podpisała pozorną umowę na szkodę spółki, opiewająca na ponad 4 mln zł. Zarzuty przedstawione tej piątce zatrzymanych przez CBA dotyczą m.in. wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, przywłaszczenia kwoty ponad 2 mln zł z GetBack S.A. poprzez przelew bez tytułu prawnego, posłużenia się podrobionymi uprzednio dokumentami, żądania wcześniejszego wykupu obligacji GetBack S.A. oraz pozornej umowy na ponad 4 mln zł. Śledczy ustalali, że zatrzymane osoby działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu między innymi z byłym Prezesem Zarządu GetBack S.A.

11 lipca br. agenci CBA zatrzymali biznesmena, który miał powoływać się na wpływy w służbach specjalnych i miał doprowadzić do rozpowszechnienia przez media informacji kompromitujących większościowego akcjonariusza GetBack S.A. Ustalenia CBA i prokuratury wskazują, że biznesmen, powołując się na wpływy w służbach specjalnych, w zamian za korzyść majątkową w wysokości nie mniejszej niż 3 mln zł w gotówce, miał podjąć działania celem spowodowania przeprowadzenia m.in. przeszukania w siedzibie większościowego akcjonariusza spółki Getback S.A. To z kolei miało doprowadzić do rozpowszechnienia przez media informacji kompromitujących tego akcjonariusza. Aby ustalone pieniądze mogły zostać wypłacone, zawarto pozorną umowę „o świadczeniu usług”. Do nielegalnych działań, będących przedmiotem zarzutów, doszło w pierwszej połowie 2018 r.

W piątek 31 sierpnia br. agenci z warszawskiej delegatury CBA zatrzymali członków zarządu jednego z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z siedzibą w Warszawie. Zatrzymani przez CBA usłyszeli zarzuty związane z wyrządzeniem spółce GetBack S.A. w okresie od października 2016 r. do początku sierpnia 2017 r. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, szacowanej obecnie na kwotę co najmniej 160 milionów zł. Sprawa ma związek ze sprzedażą przedsiębiorstwa spółce GetBack S.A., w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, za kwotę ponad 207 milionów zł. Ustalenia wskazują, że rzeczywista wartość sprzedanej firmy nie przekraczała 47 milionów zł. Śledczy wskazują także, że przy transakcji związanej ze sprzedażą przedsiębiorstwa, mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz mieli świadomość jego faktycznej wartości. Uzupełniono zarzuty stawiane byłemu prezesowi zarządu GetBack S.A. i jednemu z byłych członków zarządu spółki, pełniącemu funkcję dyrektora zarządzającego.

Piotr Kaczorek, CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 3.10.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry