Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Utrudnienia lobbingu

Przez dekady Kongres Stanów Zjednoczonych czterokrotnie zajmował się ustawodawstwem regulującym związki lobbystów z członkami Kongresu. Po raz pierwszy ogólne zasady zawarto w 1946 r. w Legislative Reorganization Act, która to ustawa wymagała, by lobbyści rejestrowali się w niższej (House of Representative) i wyższej izbie (Senate) Kongresu oraz przedstawiali niektóre rachunki i wydatki związane ze swoją aktywnością.

  • Utrudnienia lobbingu
    Utrudnienia lobbingu

W 1995 r. Kongres przyjął Lobbying Disclosure Act. Techniczne zmiany zostały wprowadzone 1998 r., gdy Kongres wniósł poprawki do ustawy, zaostrzając przepisy o ujawnianiu i przedkładaniu informacji przez lobbystów i firmy lobbingowe.

14 września 2007 r., prezydent George W. Bush podpisał ustawę zatytułowaną Honest Leadership and Open Government Act of 2007 –  HLOGA (Uczciwe Przywództwo i Otwarte Rządy), wnoszącą poprawki do Lobbying Disclosure Act z roku 1995.

Ustawa Honest Leadership and Open Government została uchwalona, by wprowadzić większą transparentność w procesie ustawodawczym. Podzielono ją na 7 działów.

Dział 1. Zamykanie obrotowych drzwi* – zawiera przepisy zaostrzające m.in. wywieranie niedozwolonego wpływu na praktyki lub politykę kadrową spółek.

Dział 2. Publiczne i całościowe ujawnianie lobbingu – traktuje m.in o elektronicznych raportach nt. lobbingu, ograniczeniach dotyczących prezentów czy wycieczek dla kongresmenów i pracowników Kongresu, sponsorowanych przez zarejestrowanych lobbystów. Podnosi też cywilną i karną odpowiedzialność za niewywiązanie się z obowiązków nałożonych przez prawo. Zawiera również informacje na temat elektronicznej bazy danych dla lobbystów działających na rzecz zagranicznych rządów.

Dział 3. Sprawy związane z Izbą Reprezentantów – określa przepisy zakazujące kontaktów zarejestrowanego lobbysty z małżonkiem członka Izby, czy uczestniczenia w przyjęciach sponsorowanych przez lobbystów podczas politycznych konwencji.

Dział 4. Odpowiedzialność finansowa – wprowadza zapis o utracie pensji za naruszenie zaufania publicznego podczas pełnienia obowiązków w Kongresie.

Dział 5. Transparentność i odpowiedzialność Senatu – określa m.in. reformy tzw. revolving door (drzwi obrotowe).

Dział 6. Zakaz używania prywatnych samolotów – informuje o ograniczeniach w wykorzystywaniu pieniędzy pochodzących z kampanii na przeloty prywatnymi statkami powietrznymi.

Dział 7. Inne przepisy – informuje, iż każdy zapis dotyczący kongresmenów i pracowników Kongresu odnosi się również do regulacji w kwestiach wykonawczych i sądowniczych. Dział ten określa także odpowiedzialność za świadome fałszowanie lub zaniechanie przedłożenia właściwych raportów.

Każdy zarejestrowany lobbysta w Ameryce musi zostać poinformowany przez odpowiednią komórkę Kongresu i Senatu o niespełnieniu wymogów związanych z ustawą HLOGA, a po upływie 60 dni od naruszeniach lobbysty lub firmy lobbystycznej, informacje na ten temat przekazywane są do Prokuratora Dystryktu Kolumbii.

Nowatorstwo ustawy z 2007 r. polega na przedstawieniu, we wczesnej fazie, informacji o sponsorach oraz wprowadzeniu większej przejrzystości w procesie pozyskiwania funduszy. Ponadto ustawa nakłada na senatorów opuszczających urząd dwuletnią karencję przed podjęciem pracy w firmie lobbystycznej.

*revolving door – drzwi obrotowe – termin ukuty na potrzeby określenia roli, jaką w społeczeństwie kapitalistycznym odgrywają politycy i urzędnicy publiczni zatrudnieni jednocześnie w sektorze prywatnym, co często prowadzi do konfliktu interesów

Żródła: clerk.house.gov; fas.org; commoncause.org; glin.gov

 

Opublikowano w dniu 14.09.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry