Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ustawa o uczciwej konkurencji podpisana

10 listopada 1998 Prezydent Bill Clinton podpisał ustawę o uczciwej konkurencji (International Anti-Bribery and Fair Competition Act of 1998), która wprowadza Konwencję OECD Zwalczaniu Przekupstwa Zagranicznych Urzędników w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych.

Poniżej przedstawiamy wystąpienie Prezydenta opublikowane w dniu podpisania ustawy.

„Z wielką satysfakcją podpisałem dziś Ustawę o Korupcji Miiędzynarodowej i Uczciwej Konkurencji. Czyni ona pewne zmiany w obowiązującym prawie wprowadzającym Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, której treść była uzgadniana pod patronatem Międzynarodowej Organizacji Współpracy i Rozwoju. Konwencja ta była podpisana przez Stany Zjednoczone i 32 inne państwa 17 grudnia 1997 roku . 31 lipca 1998 roku Senat  przedłożył swoją radę i wyraził zgodę na ratyfikację Konwencji.

Wraz z podpisaniem tego aktu, Stany Zjednoczone są gotowe do skorzystania z instrumentu ratyfikacji i mam nadzieję,  że Konwencja wejdzie w życie do końca 1998 roku, datę przedstawioną jako docelową przez przedstawicieli OECD.

Stany Zjednoczone przewodzą wysiłkom na rzecz zwalczania międzynarodowej korupcji. Od dawna wierzymy, iż łapownictwo nie jest spójne z wartościami demokratycznymi, takimi jak prakseologia i rządy prawa. Leży ono również w sprzeczności z podstawowymi zasadami uczciwej konkurencji i hamuje wysiłki na rzecz promowania rozwoju ekonomicznego. Od czasu wprowadzenia w 1977 roku Ustawy o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych, amerykańskie przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność karną, jeśli angażują się w przekupywanie zagranicznego funkcjonariusza, związane z działalnością gospodarczą.

Zagraniczni kontrahenci, z drugiej strony nie posiadają podobnych ograniczeń i mogą prowadzić korupcyjne praktyki bez obawy poniesienia kary. Co więcej, niektórzy z naszych głównych partnerów handlowych, zachęcają do takiej działalności poprzez wprowadzenie odliczeń podatkowych za łapówki wypłacane zagranicznym funkcjonariuszom publicznym. W rezultacie amerykańskie przedsiębiorstwa muszą konkurować na obszarze, gdzie obwiązują nierówne zasady gry, co przynosi straty w kontraktach międzynarodowych sięgające 30 miliardów dolarów rocznie.

Konwencja OECD, będąca wynikiem wieloletnich wysiłków dyplomatycznych, jest stworzona, by ten stan rzeczy zmienić. Zgodnie z Konwencją, nasi główni konkurenci będą zobowiązani do kryminalizacji korupcji zagranicznego funkcjonariusza publicznego w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Obecni sygnatariusze, mający duży udział w rynku kontraktów międzynarodowych, także planują aktywne działania na rzecz pobudzenia innych krajów do pozostania stronami tej Konwencji. Stany Zjednoczone zamierzają usilnie pracować poprzez monitorowanie procesu, jaki powstanie na mocy przepisów OECD, by Konwencja była ratyfikowana przez jak największą liczbę krajów i w pełni przez nie egzekwowana. Będziemy kontynuować nasze przywództwo w międzynarodowej walce przeciw korupcji.

(…)

William J. Clinton

Biały Dom

10 Listopada 1998 roku”


Źródła: presidency.ucsb.edu; library.findlaw.com

 

Opublikowano w dniu 10.11.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry