Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Działania antykorupcyjne w resorcie obrony

– Fundamentem walki z korupcją jest przywrócenie systemu wartości, w którym korupcja jest powszechnie potępiona, nie tylko w oświadczeniach doraźnych, ale jako stan zagrażający nie tylko jednostce, lecz i narodowi - powiedział minister Antoni Macierewicz otwierając II konferencję antykorupcyjną w Warszawie.

Konferencja pt. „Realizacja działań antykorupcyjnych w MON” została zorganizowana  przez Biuro do spraw Procedur Antykorupcyjnych MON oraz Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej.

Zwracając się do uczestników konferencji minister powiedział: – Najważniejsze, z mojego punktu widzenia jest uświadomienie sobie, że struktury korupcyjne są strukturami, które są narzędziem niszczenia państwa polskiego i niepodległości. Dlatego, jeżeli zwłaszcza kadra oficerska i podoficerska jest uzależniona od korupcji, to poza indywidualnym potępieniem i ściganiem, mamy do czynienia z zagrożeniem istnienia państwa polskiego. Z tego każdy oficer i wszyscy muszą sobie zdawać sprawę, że korupcja będzie ścigana, tak, jakby była działaniem antypaństwowym, skierowanym przeciwko niepodległości państwa polskiego.

Minister zwrócił uwagę na problem endemicznego charakteru korupcji: Korupcja ma wiele poziomów – indywidualny, korporacyjny, środowiskowy, ale jest też poziom państwowy – jest pytanie, czy w takiej sytuacji się znajdujemy? (…) Są państwa na świecie, w których korupcja jest endemiczna, jest trwałym stanem danego narodu, społeczeństwa.

Zdaniem ministra Macierewicza - taka sytuacja dzisiaj zagraża Polsce. Podstawy etyczne zostały bardzo głęboko naruszone, przez tworzenie mentalności, w której system wartości jest skoncentrowany wokół zysku, wokół pieniądza.

W sesjach plenarnych konferencji udział wzięli przedstawiciele MON, MSZ, DGRSZ, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury Krajowej i Straży Granicznej.

Źródło: mon.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej

Opublikowano w dniu 19.10.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry