Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 osób zatrzymanych. „Lewe” kredyty na 100 mln zł

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 13 osób związanych z dokonywaniem oszustw i wyłudzeniem 100 milionów zł z SK Banku w Wołominie oraz z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Wśród zatrzymanych przez CBA są b. prezes i b. wiceprezes Banku Spółdzielczego w Nadarzynie.

Do zatrzymań doszło w Warszawie oraz województwach mazowieckim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i śląskim. Wśród zatrzymanych,  oprócz byłych członków zarządu BS w Nadarzynie, są rzeczoznawcy majątkowi, którzy wyceniali nieruchomości, które były zabezpieczeniem udzielanych kredytów oraz sami beneficjenci tych kredytów.

Wg ustaleń śledczych z Prokuratury Regionalnej w Warszawie i Delegatury CBA w Katowicach,  mechanizm polegał na tym, że rzeczoznawcy zawyżali znacznie wartości nieruchomości, które miały stanowić zabezpieczenie kredytów. Dla przykładu: wartość jednej z nieruchomości została zawyżona o 375 mln zł

Zatrzymanym 13 osobom  w sumie postawiono  ponad 100 zarzutów. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Jeszcze w maju  br.  agenci CBA w ramach śledztwa weszli do siedziby SK Bank w Wołominie (Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie),  do  miejsc zamieszkania 7 osób sprawujących funkcje kierownicze banku w czasie objętym śledztwem, w tym do prezesa i członków zarządu oraz do kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych z grupy kapitałowej działającej w branży deweloperskiej przeprowadzając szereg czynności procesowych. 

Śledztwo prowadzone w kierunku m.in. niegospodarności wielkich rozmiarów zarządu Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (nazwa handlowa SK Bank), przestępstw prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom oraz  podawania w tych księgach nierzetelnych danych oraz zatajenia prawdziwych i podania nieprawdziwych informacji NBP Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła w całości do prowadzenia Delegaturze CBA w Katowicach.

Działania CBA i prokuratury  są związane także z zawiadomieniem przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego po kontroli dotyczącej SK Banku w Wołominie. W tej sprawie straty oceniane są na ok. 2,6 mld zł. Do tego postępowania dołączono również wątek dotyczący nadużycia zaufania i działania na szkodę Banku Spółdzielczego w Nadarzynie.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 29.09.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry