Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Minister Jarosław Zieliński przewodniczył obradom Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019

17 sierpnia 2016 roku w Sali im. Władysława Stasiaka obradował Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 pod przewodnictwem sekretarza stanu Jarosława Zielińskiego.

  • Obrady Międzyresortowego Zespołu, fot. MSWiA

W porządku obrad znalazło się między innymi przedstawienie informacji na temat sprawozdania z działalności Zespołu w roku 2015, informacja na temat kontroli realizacji programu w MSWiA przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz rekomendacji przedstawionych przez NIK, propozycja zmian Uchwały nr 37 Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 dostosowujących program do zmian w strukturze administracji publicznej oraz omówienie propozycji przekazania koordynacji programu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Po przedstawieniu informacji na temat sprawozdania z działalności Zespołu oraz informacji na temat kontroli NIK przez dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Renatę Czyżak głos zabrał Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgłosił liczne zastrzeżenia wobec programu, zwracając uwagę na zbyt ogólne założenia. Wiceminister Zieliński zgodził się z nim, mówiąc że bezdyskusyjnie Program należy zmienić, ukonkretnić i uwspółcześnić oraz skoro poświęcamy potencjał, to powinny być rezultaty. Zwrócił również uwagę na fakt, że Program powstał w roku 2014, Wiceszef MSWiA uznał, że właściwe byłoby przejęcie od MSWiA koordynowania programu przez inną instytucję.

Jesteśmy gotowi na różne zadania, ale uważamy że program należałoby oddać do Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo ministra koordynatora służb specjalnych

- ocenił minister Zieliński.

Szef Centralnego Biura Korupcyjnego, Ernest Bejda, przedstawił pomysły, jakie mogłyby zostać zrealizowane w ramach Programu po jego zmianie i przejęciu koordynacji przez CBA. Zaproponował między innymi ujednolicenie systemu oświadczeń majątkowych, rozważenie wprowadzenia odpowiedzialności karnej sędziów za złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego oraz wprowadzenie centralnego systemu zamówień publicznych.

Sławomir Mazurek, reprezentujący Ministerstwo Środowiska, zaproponował, aby Zespół w nowej formule zajął się również monitoringiem procesu legislacyjnego oraz identyfikacją grup interesów, które mogą wpływać na tenże proces. Ernest Bejda stwierdził, że CBA już monitoruje proces legislacyjny w konkretnych przypadkach, zaś minister Jarosław Zieliński powiedział, że Zespół w nowej formule może się zająć tym zagadnieniem.

Minister Jarosław Zieliński podsumował obrady stwierdzając, że Program zostanie przygotowany od nowa  na podstawie zebranych do końca sierpnia rekomendacji od uczestników, zaś koordynacja zostanie powierzona Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

Źródło: mswia.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Opublikowano w dniu 19.08.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry