Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Prokuratorskie postępowanie w sprawie Ronda Kaponiera po zawiadomieniu NIK

Prokuratura Regionalna w Poznaniu wszczęła postępowanie po zawiadomieniu skierowanym przez NIK w sprawie nieprawidłowości przy budowie Ronda Kaponiera w Poznaniu.

W związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej w ramach tematu: Przygotowanie i realizacja inwestycji Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu, Dyrektor Delegatury NIK w Poznaniu, w dniu 24 maja 2016 r., skierował do Prokuratury zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na niezachowaniu należytej staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym, tj. czynu z art. 296 § 1 i 3 ustawy Kodeks karny.

Zawiadomienie dotyczyło nieprawidłowości związanych z przygotowaniem realizacji robót budowlanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, pełniący wówczas funkcję inwestora dla tej inwestycji. Nieprawidłowości te mogły skutkować uszczerbkiem w mieniu komunalnym w kwocie nawet 11 mln zł.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu powiadomiła NIK o wszczęciu postępowania w tej sprawie.

W ocenie NIK chaos organizacyjny, brak kompletnej dokumentacji projektowej, nieskuteczny nadzór oraz niewłaściwe przygotowanie jednostek miejskich przyczyniły się do opóźnień oraz do niekontrolowanego wzrostu planowanych kosztów przebudowy Ronda Kaponiera, najważniejszego węzła komunikacyjnego Poznania. Charakter i skala stwierdzonych zaniedbań uzasadniały zawiadomienie prokuratury oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Źródło: nik.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie Najwyższej Izby Kontroli

 

Zobacz też artykuł NIK o nieprawidłowościach przy przebudowie Ronda Kaponiera w Poznaniu

 

Opublikowano w dniu 17.08.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry