Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Szara strefa w branży spirytusowej

Tematyce szarej strefy w branży spirytusowej poświęcone było spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 6 lipca 2016 r. w Ministerstwie Finansów. Organizatorem spotkania była Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Rozwoju, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji, a także przedstawiciele branży spirytusowej.

Spotkanie stanowiło kontynuację działań podejmowanych przez Inicjatywę w ramach Programu Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020.

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie korupcji i ograniczanie barier rozwojowych, związanych z funkcjonowaniem szarej strefy w Polsce, poprzez:

  • poprawę jakości i efektywności administracji publicznej;
  • poprawę jakości i spójności stanowionego prawa;
  • promocję, implementację i rozpowszechnianie odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju.

Narzędzie główne Programu stanowi badanie szarej strefy w Polsce, na podstawie którego corocznie wydawany będzie Raport Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce.

Źródło: ungc.org.pl

Zobacz też Zainaugurowano pierwszy raport „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce”

 

Opublikowano w dniu 3.08.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry