Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Debata o ochronie sygnalistów w Polsce

4 lipca br. w siedzibie Fundacji im. S. Batorego w Warszawie odbyła się debata na temat whistleblowingu oraz potrzeby i perspektyw wprowadzenia ustawy o ochronie sygnalistów w Polsce. Współorganizatorem spotkania było Forum Związków Zawodowych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

Uczestnicy debaty rozmawiali o tym, czy Polska powinna przyjąć ustawę przyznającą ochronę prawną sygnalistom, tj. osobom, które działając w dobrej wierze oraz w obronie wartości istotnych z punktu widzenia interesu społecznego, decydują się ujawnić nieprawidłowości zaobserwowane w otoczeniu zawodowym.

W tym aspekcie dyskutowano o obecnych przepisach prawa i gwarantowanej przez nie ochronie prawnej sygnalistów oraz o kierunkach i uzasadnieniu dla uchwalenia w Polsce nowych regulacji  w tym obszarze.

Asumpt do dyskusji stanowił opracowany przez Fundację im. S. Batorego raport z wywiadów przeprowadzonych z pracodawcami i związkami zawodowymi na temat roli sygnalistów i rozwiązań umożliwiających bezpieczne informowanie o nadużyciach w miejscu pracy.

Źródła: batory.org.pl, www.siprp.pl

 

Opublikowano w dniu 5.07.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry