Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

CBA w upadłym SK Banku. 1,6 mld złotych strat na kredytach

Agenci CBA w ramach prowadzonego śledztwa weszli do siedziby SK Bank w Wołominie, do mieszkań osób sprawujących funkcje kierownicze w banku oraz do kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych z grupy kapitałowej działającej w branży deweloperskiej. Ponad 100 kredytów udzielonych przez SK Bank zostało uznanych jako stracone - straty ok. 1 600 000 000 zł.

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby SK Bank w Wołominie (Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie), do miejsc zamieszkania 7 osób sprawujących funkcje kierownicze banku w czasie objętym śledztwem, w tym do prezesa i członków zarządu.  

Agenci CBA przeprowadzili szereg czynności procesowych polegających na zabezpieczeniu dokumentacji kredytowej także w  49 podmiotach gospodarczych z terenu województwa mazowieckiego oraz wielkopolskiego wchodzących głównie w skład struktury grupy kapitałowej działającej w branży deweloperskiej.

Śledztwo prowadzone w kierunku m.in. niegospodarności wielkich rozmiarów zarządu Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (nazwa handlowa SK Bank), przestępstw prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom oraz  podawania w tych księgach nierzetelnych danych oraz zatajenia prawdziwych i podania nieprawdziwych informacji NBP, Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła w całości do prowadzenia Delegaturze CBA w Katowicach pod koniec kwietnia 2016 roku.

W trakcie śledztwa ustalono, że ponad 100 kredytów udzielonych przez SK Bank zostało uznanych jako stracone - straty netto banku oszacowano na ok. 1 600 000 000  zł.

Śledztwo jest rozwojowe.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

Opublikowano w dniu 19.05.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry