Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

House for Whistleblowers - Holandia

Na początku marca br. Parlament w Holandii przyjął unikalną w skali światowej ustawę ustanawiającą House for Whistleblowers. Nowy akt prawny obejmuje sektor publiczny i prywatny.

House for Whistleblowers jest nową instytucją, składającą się z dwóch izb – doradczej i dochodzeniowo-śledczej.

Sygnalista może zgłosić się do pierwszej izby – doradczej, w celu uzyskania wskazówek dalszego postępowania. Jeśli zdecyduje się na dalsze kroki, będzie zobowiązany rozpocząć od próby rozwiązania problemu wewnątrz swojej organizacji. 

Jeśli ten etap nie będzie zadowalający, sygnalista może zwrócić się do drugiej izby House for Whistleblowers – izby dochodzeniowo-śledczej. Zarówno w sprawach dotyczących sektora publicznego, jak i prywatnego izba ta może samodzielnie poprowadzić dochodzenie lub przekazać sprawę prokuratorowi. Wyniki dochodzenia są publikowane.

Inne istotne postanowienia ustawy:

  • ponieważ sygnaliści w pierwszej kolejności są zobowiązani do podjęcia próby rozwiązania problemu wewnątrz instytucji, wszystkie instytucje i organizacje zatrudniające powyżej 50 pracowników mają obowiązek przyjęcia procedur rozpatrywania wniosków sygnalistów;
  • ustawa zabrania organizacjom i instytucjom podejmowania procedur dyscyplinarnych w stosunku do sygnalisty zgłaszającego naruszenie w dobrej wierze;
  • w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych sygnaliści nie będą wynagradzani kwotą stanowiącą odsetek kary wymierzonej za naruszenie, ani żadną inną ustaloną kwotą.

Źródło: LinkedIn, 3 marca 2016 r., Geert Vermeulen of Ethics & Compliance Management & Consulting
 

Opublikowano w dniu 15.03.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry