Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Korupcja w sieciach handlowych - akt oskarżenia

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygnaturze Ap. V Ds. 28/10, przeciwko dwudziestu sześciu osobom, oskarżonym o żądanie oraz przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za czyny mogące wyrządzić szkodę podmiotom gospodarczym.

Aktem oskarżenia objęto zarówno osoby wręczające korzyści majątkowe, jak i osoby przyjmujące te korzyści, pełniące w okresie objętym zarzutami funkcje kierownicze w spółkach Kaufland Polska z siedzibą we Wrocławiu, Carrefour Polska z siedzibą we Wrocławiu, Real z siedzibą w Warszawie, Makro C&C Polska z siedzibą w Warszawie.

Siedmiu spośród oskarżonych zarzucono również popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 k.k. polegających na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było udzielanie obietnic korzyści majątkowych oraz udzielanie korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje kierownicze w Spółce Kaufland Polska z siedzibą we Wrocławiu oraz w Spółce Carrefour Polska z siedzibą we Wrocławiu. Korzyści te były udzielane w zamian za zachowania osób sprawujących funkcje kierownicze będące nadużyciem udzielonych im uprawnień i niedopełnieniem ciążących na nich obowiązków oraz mogące wyrządzić szkodę majątkową tym podmiotom, albo stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalne czynności preferencyjne.
Akt oskarżenia skierowano do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Jest to czternasty akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Wcześniej oskarżono 23 osoby w trzynastu aktach oskarżenia i skierowano dwa wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko dwóm osobom. Do chwili obecnej zapadły wyroki skazujące wobec 13 osób.

Przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 296a § 1 i 2 k.k. zagrożone są karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Poniżej omówienie zarzutów stawianych poszczególnym oskarżonym w sprawie o sygnaturze Ap V Ds. 28/10:

Pawła S., pełniącego funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska, oskarżono o to, że zażądał, a następnie przyjął od wielu osób korzyści majątkowe w postaci bonów towarowych i gotówki o łącznej wartości nie mniejszej niż 4 100 000 zł,
a nadto przyjął w nieodpłatne użytkowanie od Piotra L., Tomasza B., Dariusza K. i Krzysztofa S. samochody ciężarowe: marki Nissan Patrol GR oraz Subaru SHS Forester.

Korzyści te oskarżony Paweł S. przyjął w zamian za zachowania będące nadużyciem udzielonych mu uprawnień i niedopełnieniem ciążącego na nim obowiązku dbania o interes Spółki Kaufland Polska, mogące wyrządzić jej szkodę majątkową, polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Spółek:

Grupa Dynamic, Sobieski, Agros, Alti, Aspen Dystrybution, Bartex, Towarzystwo Gospodarcze Bewa, BBG Barlan Beverages Group, BSG Dystrybucja Polska, BSW Polska, Dębowa Polska, Diageo Polska, POLOS OSIJA, Vie Vita, Dodoni, Dom Wina, Domain Menada, Gallo, SPHU Inex, J&J Decor, Vision Film, Łabimex, Vinationale, Mikołaj, Nemiroff Polska, Partner Center, Polanin Wielkopolska Wytwórnia Wódek, Red Bull, Royal Unibrew Polska, Saol Dystrybucja, Sulimar, Winoteka Skład Win i Szampanów, TIM, Ustronianka, Van Pur, Yarden Polska, Guru Distribution, MV Poland, Złoty Potok, Ambra, Castel Ferres, Betex, Bordopol, Austrovin, ZL Nałęczów Zdrój, Andy, PHP Olmar, PPH Zbyszko oraz innych nieustalonych podmiotów, w tym wyborze oferty handlowej w/w podmiotów niezależnie od jakości ofert konkurencyjnych oraz preferowaniu w/w podmiotów przy świadczeniu usług przez Spółkę Kaufland Polska, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji i niedopuszczalną czynność preferencyjną,
Przestępstwo zarzucone oskarżonemu zakwalifikowano z art. 296a § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.  

Czterem kolejnym spośród oskarżonych – Piotrowi L, Tomaszowi B., Dariuszowi K. i Krzysztofowi S. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 258 § 1 k.k.

W okresie od 1 lipca 2005 r. do 22 kwietnia 2010 r., na terenie Wrocławia, Jaworza i innych miejscowości brali oni udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było udzielanie obietnic korzyści majątkowych oraz udzielanie korzyści majątkowych w zamian za zachowania osoby pełniącej funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska, będące nadużyciem udzielonych jej uprawnień i niedopełnieniem ciążących na niej obowiązków oraz mogące wyrządzić szkodę majątkową Spółce Kaufland Polska, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji i niedopuszczalne czynności preferencyjne.

Oprócz tego wszystkim czterem oskarżonym przedstawiono też zarzut wielokrotnego udzielania Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska, korzyści majątkowych w postaci pieniędzy w łącznej kwocie nie mniejszej niż 750 000 zł oraz oddania w nieodpłatne użytkowanie samochodów ciężarowych marki Nissan Patrol GR oraz Subaru SHS Forester.

Przestępstwo to zostało zakwalifikowane z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Przy popełnieniu tego przestępstwa oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu z Adamem S., Grzegorzem J., Krzysztofem S., Barbarą K. i Andrzejem N., Andrzejem S. i Rafałem W., Robertem L., Wojciechem K. oraz Igorem S. – w zakresie dotyczącym towarów różnych podmiotów gospodarczych.

Jarosława B., Tomasza S., Pawła N. oskarżono również o czyn z art. 258 § 1 k.k. Oskarżeni w okresie od 2006 r. do 2010 r., na terenie Warszawy i innych miejscowości brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność polegała na żądaniu i przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za zachowania osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce Carrefour Polska z siedzibą we Wrocławiu i mających istotny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z działalnością tej Spółki, będące nadużyciem udzielonych im uprawnień i niedopełnieniem ciążących na nich obowiązków oraz mogące wyrządzić szkodę majątkową tej Spółce.

Nadto Tomasza S. i Jarosława B. oskarżono o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z Pawłem N., pełniąc funkcje kierownicze w Spółce Carrefour Polska zażądali, a następnie przyjęli od: Tomasza K. – przedstawiciela Spółki Sobieski korzyści majątkowe w kwocie 1 000 000 zł, Marka K. – przedstawiciela Spółki Gallo – korzyści majątkowe w kwocie 115 000 zł, Piotra I. działającego wspólnie i w porozumieniu z Witoldem F. – przedstawiciela Spółki Domain Menada – korzyści majątkowe w kwocie 200 000 zł, w zamian za zachowania będące nadużyciem udzielonych im uprawnień i niedopełnieniem ciążącego na nich obowiązków dbania o interes Spółki Carrefour Polska, i mogące wyrządzić jej szkodę majątkową, polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Spółek Sobieski, Domain Menada i Gallo, w tym wyborze ofert handlowych Spółek Sobieski, Domain Menada i Gallo, niezależnie od jakości ofert konkurencyjnych oraz preferowaniu Spółek Sobieski, Domain Menada i Gallo przy świadczeniu usług przez Spółkę Carrefour Polska, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji i niedopuszczalną czynność preferencyjną.

Pawła N. oskarżono o działanie wspólnie i w porozumieniu z Jarosławem B. i Tomaszem S., polegające na żądaniu i przyjęciu korzyści majątkowych opisanych powyżej – w odniesieniu do korzyści przyjętych przez Jarosława B. i Tomasza S.

Przestępstwa te zarzucane Tomaszowi S., Jarosławowi B. i Pawłowi N. zakwalifikowano z art. 296a § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Pawłowi N. zarzucono ponadto czyn z art. 296a § 2 k.k. polegający na tym, że w pierwszej połowie 2008 r., we Wrocławiu, udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska, korzyści majątkowej w kwocie 15 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Spółki Royal Unibrew.

Marcina T. oskarżono o dwa przestępstwa korupcyjne:
Pierwszy z nich polegał na tym, że pełniąc funkcję kierowniczą w Spółce Makro C&C Polska z siedzibą w Warszawie, przyjął od Wiesława W., Piotra K. i Dariusza G. korzyści majątkowe w łącznej kwocie 363 932,79 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Spółki FOODCARE, Czyn ten, popełniony w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 maja 2010 r., w Warszawie, Krakowie, Zabierzowie i innych miejscowościach, zakwalifikowano z art. 296a § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Drugie z zarzucanych Marcinowi T. przestępstw korupcyjnych z art. 296a § 1 k.k. polegał na przyjęciu od Michała L. – przedstawiciela Spółki Red Bull, działającego wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, korzyści majątkowej w kwocie 10 000 zł w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Spółki Red Bull.

Dominika Ś. oskarżono o dwa czyny z czyn z art. 296a § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Pierwszy z nich polegał na tym, że w latach 2006 – 2007, pełniąc funkcję kierowniczą w Spółce Real z siedzibą w Warszawie zażądał, a następnie przyjął od Michała L., korzyści majątkowej w kwocie 120 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Red Bull Sp. z o. o.

Drugi z zarzutów stawianych Dominikowi Ś. dotyczy czynu popełnionego w okresie od 2008 do 2009 r., wspólnie i w porozumieniu z Małgorzatą G.–Ś., polegającego na zażądaniu, a następnie przyjęciu w tych samych okolicznościach od przedstawicieli Spółki Foodcare korzyści majątkowych w kwocie nie mniejszej niż 127 934,88 zł.

Małgorzatę G.–Ś. oskarżono o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z Dominikiem Ś., pełniącym funkcję kierowniczą w Spółce Real, przyjęła korzyści majątkowe w kwocie nie mniejszej niż 127 934,88 zł, w zamian za zachowania Dominika Ś. polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Foodcare Sp. z o. o., Czyn ten zakwalifikowano z art. 296a § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Ponadto Małgorzacie G.–Ś. zarzucono, że będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczyła nieprawdę w pięciu fakturach VAT, wystawionych przez More Dystrybucja Sp. z o. o. na rzecz Foodcare Sp. z o. o., w których wskazane zostały usługi w rzeczywistości niewykonane – to jest o czyn z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Bogdana B. oskarżono o to, że w okresie od czerwca 2007 r. do 22 kwietnia 2010 r., we Wrocławiu, udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 67 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla „BARTEX” – Bartol Spółka Jawna. Czyn ten zakwalifikowano z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Zbigniewa B. oskarżono o czyn z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., polegający na tym, że w okresie od 2005 do 2007 r., we Wrocławiu udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska z siedzibą we Wrocławiu korzyści majątkowej w łącznej kwocie nie mniejszej niż 80 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla BPH Zbyszko.

Tomasza D. oskarżono o czyn z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., polegający na tym, że w okresie od 1 stycznia 2007 do 22 kwietnia 2010 r., we Wrocławiu, udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska korzyści majątkowej w kwocie 500 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla SAOL Dystrybucja Sp. z o. o.

Witolda F. oskarżono o dwa czyny z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Pierwszy z nich polegał na tym, że w okresie od 1 stycznia 2008 do 22 kwietnia 2010 r., we Wrocławiu, działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem I. udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 200 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Domain Menada Sp. z o. o.

Drugi z zarzutów stawianych Witoldowi F. popełniony wspólnie i w porozumieniu z Piotrem I. dotyczy udzielenia w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 22 kwietnia 2010 r., w Warszawie, Jarosławowi B. i Tomaszowi S., pełniącym funkcje kierownicze w Spółce Carrefour Polska korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 200 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Domain Menada Sp. z o. o.

Leszka G. oskarżono o to, że w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 marca 2010 r., we Wrocławiu i Krakowie, udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 800 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Spółki ALTI. – to jest o przestępstwo z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Mariusza G. oskarżono o to, że w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 22 kwietnia 2010 r., we Wrocławiu, udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 70 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla TIM S.A. – to jest o czyn z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Grzegorza J. oskarżono o przestępstwo z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. polegające na tym, że w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 22 kwietnia 2010 r., we Wrocławiu, działając wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem B., Piotrem L., Dariuszem K. i Krzysztofem S. udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska, korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 250 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Van Pur S.A.

Roberta L. oskarżono o czyn z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., polegający na tym, że w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 r., we Wrocławiu, działając wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem B., Piotrem L., Dariuszem K. i Krzysztofem S., udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska korzyści majątkowej w kwocie 60 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Diageo Polska Sp. z o. o.

Grzegorza P. oskarżono o czyn z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., polegający na tym, że w okresie od 1 stycznia 2006 do 22 kwietnia 2010 r., we Wrocławiu udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla POLOS OSIJA Sebastian & Polak Grzegorz s. c., Vie Vita Sp. z o. o., Dodoni S.A.

Dariusza G. oskarżono o czyn z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., polegający na tym, że w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 maja 2008 r. w Warszawie, Krakowie Zabierzowie i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z Wiesławem W. i Piotrem K., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru udzielił Marcinowi T., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Makro C&C Polska korzyści majątkowych w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Spółki Foodcare.

Wiesława W.  oskarżono o dwa czyny z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Pierwszy z nich polegał na tym, w okresie od 1 sierpnia 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. w Warszawie, Zabierzowie i innych miejscowościach, udzielił Dominikowi Ś., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Real, działającemu wspólnie i w porozumieniu z Małgorzatą G.–Ś., korzyści majątkowych w kwocie 127 934,88 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Spółki Foodcare.

Drugi z czynów zarzucanych Wiesławowi W. polegał na tym, że w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 maja 2010 r. w Warszawie, Krakowie Zabierzowie, i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z Dariuszem G. i Piotrem K., udzielił Marcinowi T., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Makro C&C Polska korzyści majątkowych w kwocie 363 932,79 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Spółki Foodcare.

Piotra T. oskarżono o czyn z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., polegający na tym, że w okresie od 2009 do marca 2010 r., we Wrocławiu, udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska korzyści majątkowej w postaci bonów towarowych o łącznej wartości 6 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla firmy AGROS.

Tomasza L. oskarżono natomiast o trzy czyny z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 296a § 2 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Pierwszy z tych czynów polegał na tym, że w okresie od 6 sierpnia do 2 listopada 2007 r., w Katowicach, działając w zamiarze aby Marek K. dopuścił się czynu zabronionego polegającego na wręczeniu korzyści majątkowej osobom pełniącym funkcje kierownicze w Spółce Carrefour Polska ułatwił mu to poprzez polecenie Karolinie S. poświadczenia nieprawdy w czterech fakturach VAT, wystawionych przez przedsiębiorstwo DYNAMIC BOX.

Drugie z przestępstw zarzucanych Tomaszowi L. zostało popełnione w okresie od 23 lipca do 6 sierpnia 2007 r., w Katowicach. Tomasz L., w zamiarze aby Wiesław M. wręczył korzyść majątkową osobie pełniącej funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska ułatwił mu to poprzez polecenie Karolinie S. poświadczenia nieprawdy w dwóch fakturach VAT również wystawionych przez przedsiębiorstwo DYNAMIC BOX.

We wszystkich pięciu fakturach wskazane zostały usługi w rzeczywistości niewykonane, i które służyły ukryciu źródła pochodzenia korzyści majątkowych przekazanych przez Marka K. osobom pełniącym funkcje kierownicze w Spółce Carrefour Polska oraz przekazanych przez Wiesława Mytnika osobie pełniącej funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska.

W trzecim przypadku Tomasz L., w okresie od 16 marca 2008 r. do 13 sierpnia 2008 r., w zamiarze aby Robert L., Piotr L., Tomasz B., Krzysztof S. i Dariusz K. wręczyli korzyści majątkowe osobie pełniącej funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska, ułatwił im to poprzez polecenie nieustalonej osobie poświadczenia nieprawdy w trzech kolejnych fakturach VAT wystawionych przez przedsiębiorstwo DYNAMIC BOX, które również dotyczyły usług w rzeczywistości nie wykonanych i służyły ukryciu źródła pochodzenia korzyści majątkowych.

Sławomira G. oskarżono o przestępstwo z art. 296a § 2 k.k. polegające na udzieleniu Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska korzyści majątkowej w kwocie 40 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Winoteki Sp. z o. o.

Veselin Z. został z kolei oskarżony o czyn z art. 296a § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., polegający na tym, że w okresie od lutego 2009 r. do lutego 2010 r., we Wrocławiu, udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska korzyści majątkowych w kwocie 20 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla BSG Dystrybucja Polska Sp. z o. o.

Źródło: wroclaw.pa.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu

Opublikowano w dniu 18.01.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry