Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych 2015

Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało uaktualnioną wersję "Rekomendacji postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych". Oprócz uwzględnieniu zmian stanu prawnego, uatrakcyjniona została szata graficzna wydawnictwa.

  • Okładka Rekomendacji postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych 2015

Niniejsze rekomendacje mają na celu przybliżenie procesu udzielania zamówień publicznych oraz udzielenie wsparcia kierownikom jednostek zamawiających w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych poprzez wskazanie często pojawiających się nieprawidłowości oraz sposobów zapobiegania im.

Centralne Biuro Antykorupcyjne, realizując zadania nałożone przez ustawodawcę, zwraca uwagę na mogące pojawić się nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych w toku realizacji zakupu usług lub dostaw, a także procesów inwestycyjnych.

Opisane przykłady nieprawidłowości oraz sposoby zapobiegania mogą pozytywnie wpłynąć na realizację procesu udzielenia zamówienia publicznego, a tym samym znacznie zwiększyć szanse zamawiającego na zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z pożądanym skutkiem.

 

Opublikowano w dniu 17.12.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry