Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Pakty Uczciwości – pilotażowy projekt KE

9 lipca 2015 r. upływa termin składania wniosków o udział w pilotażowym projekcie Komisji Europejskiej, dotyczącym zastosowania Paktów Uczciwości w zamówieniach publicznych (Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Funds).

Pilotażowy projekt „Pakty Uczciwości” zainicjowała 19 marca 2015 r. w Berlinie Komisarz ds. polityki regionalnej, Corina Creţu. Jest to nowe narzędzie przyjęte przez Komisję Europejską, mające pomóc państwom członkowskim, regionom i miastom w skutecznej realizacji inwestycji unijnych.

Projekt realizowany jest we współpracy z Transparency International i ma na celu zapewnić efektywne wydatkowanie funduszy z korzyścią dla mieszkańców Europy.

Narzędzie pod nazwą Pakty Uczciwości zostało wypracowane przez Transparency International ponad dekadę temu, jako instrument mający przeciwdziałać przekupstwu, zmowom i innym praktykom korupcyjnym.

Obecnie z wykorzystaniem tego narzędzia planowane jest przeprowadzenie kilku projektów pilotażowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Pakty Uczciwości w szczególności mają na celu wspieranie rządów, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu zaufania oraz zwiększanie przejrzystości w obszarze zamówień publicznych. Są to prawnie wiążące umowy zawierane pomiędzy instytucjami zamawiającymi a przedsiębiorstwami ubiegającymi się o zamówienia publiczne.

Więcej informacji nt. Paktów Uczciwości, a także najbliższego terminu składania wniosków i wymogów formalnych, dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej pod adresem ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts.

Źródła: ec.europa.eu, eu.ngo.pl, transparency.org

Opublikowano w dniu 30.06.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry