Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Anti-corruption in Moldova and Ukraine

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych opublikował opracowanie pt. Anti-corruption in Moldova and Ukraine: A V4 Handbook of Best Practices.

Poświęcone jest ono w całości problematyce zwalczania korupcji w Mołdawii i na Ukrainie, jako dwóch państwach aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej i szerzej tzw. Zachodu. Za przykład tym krajom stawiane są państwa tworzące Grupę Wyszechradzką, jako wzór pomyślnej transformacji na drodze do zachodnich struktur i ograniczenia zjawiska korupcji.

Autorzy publikacji analizują zjawisko korupcji w obu państwach i najpilniejsze wyzwania z nim związane, rozważają jakie kroki powziąć powinny ich władze, by korupcyjne ryzyko ograniczyć, ale także jakie działania ze swej strony powinny wdrożyć unijne struktury, by wspomóc je w walce z korupcją.

Co ciekawe, publikacja zawiera konkretne i gotowe do wdrożenia rekomendacje. Bazują one na studium przypadków wszystkich czterech państw: Polski, Czech, Słowacji i Węgier wchodzących w skład Grupy Wyszechradzkiej, gdyż zdaniem autorów to właśnie perspektywa członkostwa przede wszystkim w Unii Europejskiej stała się katalizatorem do faktycznego rozpoczęcia walki z korupcją, co czyni przykłady tych państw tym cenniejszymi.

Dokument podzielony jest na 6 rozdziałów krajowych (dot. odpowiednio Mołdawii, Ukrainy i wyszechradzkiej czwórki), rozdział „unijny”, rozdział podsumowujący lekcje płynące z analizy oraz rozdział z rekomendacjami. Analiza dostępna jest w języku angielskim.

 

Opublikowano w dniu 30.06.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry